Draagvlak voor de maatregelen

Draagvlak kan een belangrijke aanwijzing zijn of mensen maatregelen vol gaan houden of niet. We kijken hier naar de mate waarin mensen achter de maatregelen staan op het moment van invullen van de vragenlijst. Voor veel van de maatregelen is het draagvlak relatief hoog. Van de deelnemers staat 86 tot 93% achter de hygiënemaatregelen zoals 20 seconden handen wassen, geen handen schudden, en het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer en in de publieke binnenruimte. 90% staat achter de maatregel om drukte te vermijden en 86% om afstand te houden.

Voor maatregelen die bedoeld zijn om sociale contacten te beperken zien we een relatief lager draagvlak; 78% staat achter de maatregel om zoveel mogelijk thuis te werken, maar voor zoveel mogelijk thuisblijven, buitenshuis met maximaal 2 personen, sporten met maximaal 4 personen en de avondklok ligt het draagvlak lager (tussen 55 en 69%). Op het moment van invullen stond 69% van de deelnemers achter de avondklok. Deze gold toen vanaf 21.00 uur ’s avonds.  Voor maximaal 1 bezoeker is het draagvlak het laagst, 47% steunt deze maatregel.

De verschillende quarantainemaatregelen zoals thuisblijven bij klachten, na bezoek aan een hoog risicogebied, bij huisgenoten met klachten of na nauw contact met een besmet persoon worden breed gedragen (83 tot 90%). 79% van de deelnemers steunt de maatregel om te testen bij verkoudheidsklachten.

Meetrondes

Ronde 1: 17-24 april 2020 | Ronde 2: 7-12 mei | Ronde 3: 27 mei - 1 juni | Ronde 4: 17-21 juni | Ronde 5: 8-12 juli | Ronde 6: 19-23 augustus | Ronde 7: 30 september - 4 oktober | Ronde 8: 11-15 november | Ronde 9: 30 december 2020 - 3 januari 2021 | Ronde 10: 10-14 februari | Ronde 11: 24-28 maart. 

Verandering in draagvlak

Voor veranderingen in draagvlak over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan minimaal twee meetrondes hebben meegedaan. Het gaat hier om het draagvlak voor de maatregelen op het moment van invullen van de vragenlijst. Ten opzichte van de vorige meetronde is het draagvlak voor de meeste maatregelen licht gedaald. Het draagvlak voor de avondklok (vanaf 21.00 uur) is met 4 procentpunt gedaald (cijfers niet in figuur). Een grotere afname in draagvlak is te zien bij de contactbeperkende maatregelen ‘zoveel mogelijk thuis blijven, ‘buitenshuis maximaal 2 personen of 1 huishouden bij elkaar’ en ‘maximaal 1 bezoeker thuis’ (daling van 8 tot 10 procentpunt). Het draagvlak voor het maximum aantal bezoekers thuis daalde de vorige meetronde ook al flink, toen het advies werd aangepast van 2 bezoekers naar 1 bezoeker.

Wat als de maatregelen langer gaan duren

In de vragenlijst is het draagvlak voor de maatregelen ook uitgevraagd voor als de maatregelen nog zes maanden zouden duren. Dit kan een indicatie geven voor de mate waarin mensen zichzelf de maatregelen zien volhouden als ze langer zouden duren. 

Voor alle maatregelen is het draagvlak lager als ze nog veel langer gaan duren. De grootste daling in draagvlak is te zien voor de maatregel ‘niet naar het buitenland reizen’. Als deze nog zes maanden zou duren, daalt het draagvlak met 19 procentpunt. Dit komt mogelijk door de naderende zomervakantie. De avondklok vanaf 22.00 uur kan ook rekenen op een grote daling in draagvlak (17 procentpunt), als deze nog zes maanden zou duren. Daarnaast daalt het draagvlak maatregelen die te maken hebben met contacten beperken en afstand houden. Dit geldt voor de maatregelen drukte vermijden, 1,5 meter afstand houden, zoveel mogelijk thuisblijven, maximaal 2 personen of 1 huishouden buitenshuis en het sporten met maximaal 4 personen buiten en op 1,5 meter afstand (daling van 15 tot 17 procentpunt). Voor de hygiënemaatregelen daarentegen geldt dat een grote meerderheid hier ook op de langere termijn ongeveer even sterk achter blijft staan.

Coronapaspoort

Deze ronde is voor de eerste keer het draagvlak uitgevraagd voor een zogenaamd coronapaspoort. Een coronapaspoort kan meer vrijheden geven aan mensen die gevaccineerd zijn, een negatieve testuitslag hebben of kortgeleden al besmet zijn geweest. Zij kunnen dan bijvoorbeeld naar locaties of evenementen die anders teveel risico met zich mee zouden brengen.

Van de deelnemers staat 70% achter het openstellen van bepaalde locaties of evenementen voor mensen met een vaccinatiebewijs. Ongeveer evenveel deelnemers (68%) vinden dat mensen met een negatieve testuitslag meer vrijheden moeten kunnen krijgen. Een beduidend lager percentage deelnemers vindt dat mensen die het coronavirus kortgeleden al hebben gehad meer vrijheden moeten kunnen krijgen: 37% is het hiermee eens.

Er is ook gevraagd naar het type locaties en evenementen waar mensen met een coronapaspoort toegang toe zouden kunnen krijgen. Van de deelnemers vindt 76% dat onderwijsinstellingen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)/hbo hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs)/wo) opengesteld moeten worden voor mensen met een coronapaspoort. Ook staat het merendeel (74%) van de deelnemers achter het openstellen van culturele locaties zoals het theater, de bioscoop, het museum of een concert. Het draagvlak voor het openstellen van evenementen zoals festivals en voetbalwedstrijden en werklocaties/kantoren met een coronapaspoort ligt iets lager (beide 65%).