Draagvlak voor de maatregelen

Draagvlak kan een belangrijke aanwijzing zijn voor de mate waarin mensen maatregelen vol gaan houden of niet. We kijken hier naar de mate waarin mensen achter de maatregelen staan op het moment van invullen van de vragenlijst. Voor veel van de maatregelen is het draagvlak relatief hoog. Van de deelnemers staat 83 tot 91% achter de hygiënemaatregelen zoals 20 seconden handen wassen, geen handen schudden, en het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer en in de publieke binnenruimte. 88% staat achter de maatregel om drukte te vermijden en 85% om afstand te houden.

Voor maatregelen die bedoeld zijn om sociale contacten te beperken zien we een relatief lager draagvlak: 74% staat achter de maatregel om zoveel mogelijk thuis te werken, maar voor buitenshuis samenkomen met maximaal 2 personen of 1 huishouden en buiten sporten met maximaal 4 personen ligt het draagvlak lager (54 en 58%). Van de deelnemers staat 61% achter het advies om thuis maximaal 2 bezoekers te ontvangen.

De verschillende quarantainemaatregelen zoals thuisblijven bij klachten, na bezoek aan een hoog risicogebied, bij huisgenoten met klachten of na nauw contact met een besmet persoon worden breed gedragen (82 tot 88%). 77% van de deelnemers steunt de maatregel om te testen bij verkoudheidsklachten.

Meetrondes

Ronde 1: 17-24 april 2020 | Ronde 2: 7-12 mei | Ronde 3: 27 mei - 1 juni | Ronde 4: 17-21 juni | Ronde 5: 8-12 juli | Ronde 6: 19-23 augustus | Ronde 7: 30 september - 4 oktober | Ronde 8: 11-15 november | Ronde 9: 30 december 2020 - 3 januari 2021 | Ronde 10: 10-14 februari | Ronde 11: 24-28 maart | Ronde 12: 5-9 mei. 

Verandering in draagvlak

Voor veranderingen in draagvlak over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan minimaal twee meetrondes hebben meegedaan. Het gaat hier om het draagvlak voor de maatregelen op het moment van invullen van de vragenlijst. Ten opzichte van de vorige meetronde is het draagvlak voor de meeste maatregelen licht gedaald. Dit geldt vooral voor het sporten met maximaal 4 personen, buiten en op 1,5 meter afstand (5 procentpunt gedaald) en voor niet naar het buitenland reizen (4 procentpunt gedaald). Het draagvlak voor het maximum aantal bezoekers is juist flink gestegen ten opzichte van de vorige meetronde, met 16 procentpunt. Dit komt waarschijnlijk doordat het geadviseerde maximum aantal bezoekers sinds de vorige ronde van één naar twee is gegaan.

Wat als de maatregelen langer gaan duren

In de vragenlijst is het draagvlak voor de maatregelen ook uitgevraagd voor als de maatregelen nog zes maanden zouden duren. Dit kan een indicatie geven voor de mate waarin mensen zichzelf de maatregelen zien volhouden als ze langer zouden duren. 

Voor alle maatregelen is het draagvlak lager als ze nog langer gaan duren. Het grootste verschil in draagvlak is te zien voor het maximum aantal bezoekers thuis en niet naar het buitenland reizen (voor beide maatregelen ligt het draagvlak 18 procentpunt lager als ze nog zes maanden zouden gelden). Dit laatste komt mogelijk door de naderende zomervakantie: 32% van de deelnemers is van plan om komende zomer naar het buitenland op vakantie te gaan (30% in Europa en 2% buiten Europa). Ongeveer een derde van de deelnemers is van plan om binnen Nederland op vakantie te gaan. De rest heeft geen vakantieplannen of weet het nog niet.

Ook het draagvlak voor maatregelen die te maken hebben met contacten beperken en afstand houden daalt als deze nog zes maanden zouden duren. Dit geldt voor de maatregelen drukte vermijden, 1,5 meter afstand houden, buitenshuis maximaal 2 personen of 1 huishouden en sporten met maximaal 4 personen buiten en op 1,5 meter afstand (daling van 14 tot 15 procentpunt). Voor de hygiënemaatregelen daarentegen geldt dat een grote meerderheid hier ook op de langere termijn achter blijft staan.