Belangrijk bij interpretatie van de resultaten van dit onderzoek
  • De resultaten komen uit een cohortstudie. Dit betekent dat we mensen volgen over de tijd. Sommige mensen blijven meedoen, anderen stoppen, en weer anderen stromen later in. Dit type onderzoek is geschikt om patronen over de tijd te bestuderen (bijvoorbeeld ‘er is een toename in vertrouwen van 15 procentpunt’) en vergelijkingen te maken binnen personen (‘Draagvlak voor 1,5 meter afstand houden is 5 procentpunt lager dan voor regelmatig handen wassen’).
  • Het cohort is demografisch niet representatief voor de Nederlandse bevolking (zie toelichting). Cijfers op één tijdstip, zoals ‘de vaccinatiegraad’ in juli 2021, kunnen afwijken van onderzoeken die op dat moment een representatief sample werven en wegen. We beoordelen deze afwijkingen elke ronde t.o.v. de cijfers op het Coronadashboard en die blijken beperkt (0 - 10 procentpunt). Waar deze verschillen wel duidelijk aanwezig zijn, geven we dit aan op de website.

Draagvlak voor de maatregelen

Hoe groot het draagvlak is kan een belangrijke aanwijzing zijn voor de mate waarin mensen maatregelen vol gaan houden of niet. Deze pagina laat zien in welke mate mensen achter de maatregelen staan op het moment van invullen van de vragenlijst.

De periode tussen meetronde 13 en 14 (huidige meetronde) begon met versoepelingen voor evenementen en het nachtleven, mondkapjes in publieke ruimtes waren niet meer verplicht, het thuiswerkadvies verviel gedeeltelijk en er was geen maximum meer voor het aantal bezoekers thuis. Kort daarna liep het aantal besmettingen sterk op, vooral onder twintigers. De versoepelingen zijn vanwege de oplopende besmettingscijfers na twee weken gedeeltelijk weer teruggedraaid. Onder andere de openingstijden in de horeca werden beperkt (tot middernacht), evenementen waren enkel onder verscherpte maatregelen mogelijk en het thuiswerkadvies werd weer ingevoerd. 

Meetrondes

Ronde 1: 17-24 april 2020 | Ronde 2: 7-12 mei | Ronde 3: 27 mei - 1 juni | Ronde 4: 17-21 juni | Ronde 5: 8-12 juli | Ronde 6: 19-23 augustus | Ronde 7: 30 september - 4 oktober | Ronde 8: 11-15 november | Ronde 9: 30 december 2020 - 3 januari 2021 | Ronde 10: 10-14 februari | Ronde 11: 24-28 maart | Ronde 12: 5-9 mei | Ronde 13: 16-20 juni | Ronde 14: 28 juli - 1 augustus.

Voor de meeste maatregelen is het draagvlak relatief hoog. Opvallend is dat het draagvlak het hoogst is voor de nieuwe maatregel; zorgen voor voldoende frisse lucht in de woning. 97% van de deelnemers is het daar (helemaal) mee eens. Hoesten en niezen in de elleboog volgt daarna met 89%. Het draagvlak is het laagst voor het advies om zo veel mogelijk thuis te werken (65%). 75% is het (helemaal) eens met de maatregelen om 1,5 meter afstand te houden, en om te testen bij verkoudheidsklachten en 77% met de maatregel om bij verkoudheidsklachten in quarantaine te gaan. 78% is het (helemaal) eens met de maatregel om na bezoek aan een zeer hoog risicogebied in het buitenland in quarantaine te gaan. Voor de andere maatregelen is draagvlak tussen de 81 en 84%. De cijfers voor het draagvlak van maatregelen als deze nog 6 maanden zouden duren, staan in de tweede tab.

Verandering in draagvlak

Voor veranderingen in draagvlak over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan minimaal twee meetrondes hebben meegedaan. Ten opzichte van de vorige meetronde is het draagvlak voor de meeste maatregelen gelijk gebleven. Voor alle maatregelen, behalve mondkapjes in het openbaar vervoer, geldt dat het draagvlak in de huidige en vorige meetronde op het laagste punt tot nu toe is. Het draagvlak voor de hygiënemaatregelen zoals handen wassen, hoesten/niezen in de elleboog of papieren zakdoekjes gebruiken, blijft nog steeds hoog. Sinds deze meetronde gelden twee maatregelen alleen nog voor personen die niet gevaccineerd zijn of geen corona infectie hebben doorgemaakt het afgelopen half jaar, namelijk het in quarantaine gaan bij een huisgenoten met klachten en na nauw contact met een besmet persoon. In het draagvlak voor deze twee maatregelen is een lichte daling te zien ten opzichte van de vorige meetronde (beide 4 procentpunt).

De cijfers voor het draagvlak van maatregelen als deze nog 6 maanden zouden duren, staan in de tweede tab. Ten opzichte van de vorige meetronde is het draagvlak voor enkele maatregelen hoger (5 tot 9 procentpunt). Dit gaat om het vermijden van drukte, 1,5 meter afstand houden, zoveel mogelijk thuiswerken, mondkapjes dragen in het openbaar vervoer en geen handen schudden.

Wat als de maatregelen langer gaan duren

In de vragenlijst is het draagvlak voor de maatregelen ook uitgevraagd voor de situatie als de maatregelen nog zes maanden zouden duren. Dit kan een indicatie zijn voor de mate waarin mensen zichzelf de maatregelen zien volhouden als ze langer zouden duren. Voor alle maatregelen is het draagvlak lager als ze nog langer gaan duren. Een groot verschil in draagvlak is te zien voor de 1,5 metermaatregel (8 procentpunt), het vermijden van drukte (8 procentpunt) en het in quarantaine gaan bij verkoudheidsklachten (7 procentpunt). Bij de vorige meetronde was de mogelijke daling in draagvlak voor deze zelfde maatregelen twee keer zo groot (cijfers niet in figuur).

Voor de hygiënemaatregelen (zoals: handen wassen, hoesten/niezen in de elleboog etc.) geldt dat een grote meerderheid hier ook op de langere termijn achter blijft staan. Voor deze maatregelen neemt het draagvlak nauwelijks af als deze maatregelen nog zes maanden zouden duren. Dat geldt ook voor de nieuw geïntroduceerde maatregel om te zorgen voor voldoende frisse lucht in de woning.