Belangrijk bij interpretatie van de resultaten van dit onderzoek
  • De resultaten komen uit een cohortstudie. Dit betekent dat we mensen volgen over de tijd. Sommige mensen blijven meedoen, anderen stoppen, en weer anderen stromen later in. Dit type onderzoek is geschikt om patronen over de tijd te bestuderen (bijvoorbeeld ‘er is een toename in vertrouwen van 15 procentpunt’) en vergelijkingen te maken binnen personen (‘Draagvlak voor 1,5 meter afstand houden is 5 procentpunt lager dan voor regelmatig handen wassen’).
  • Het cohort is demografisch niet representatief voor de Nederlandse bevolking (zie toelichting). Cijfers op één tijdstip, zoals ‘de vaccinatiegraad’ in juli 2021, kunnen afwijken van onderzoeken die op dat moment een representatief sample hebben geworven en gewogen. We beoordelen deze afwijkingen elke ronde t.o.v. de cijfers op het Coronadashboard en die blijken beperkt (0 - 10 procentpunt). Waar deze verschillen wel duidelijk aanwezig zijn, geven we dit aan.

Draagvlak voor de maatregelen

Hoe groot het draagvlak voor maatregelen is, kan een belangrijke aanwijzing zijn voor de mate waarin mensen maatregelen vol gaan houden of niet. Deze pagina laat zien in welke mate mensen achter de maatregelen staan op het moment van invullen van de vragenlijst.

In de periode tussen meetronde 15 en 16 (huidige meetronde) zijn een aantal maatregelen versoepeld. Zo was het niet meer verplicht om 1,5 meter afstand te houden (maar dit werd nog wel geadviseerd). Thuiswerken had de voorkeur, maar als het nodig was kon op locatie worden gewerkt, en voor evenementen gold alleen een maximum aantal bezoekers als deze binnen plaatsvinden en er geen vaste zitplaats is. Daarnaast is het coronatoegangsbewijs ingevoerd voor bezoek aan horeca, evenementen, bioscoop/theater, festival/concert en professionele sportwedstrijden. Voor de horeca geldt nog wel de sluitingstijd van middernacht. De besmettings- en ziekenhuisopnamecijfers bleven gedurende deze periode lang op hetzelfde niveau, maar zijn sinds begin oktober weer gaan stijgen. De veranderingen in geldende maatregelen zijn terug te vinden in de tijdlijn van maatregelen voor bestrijding COVID-19.

Meetrondes

Ronde 1: 17-24 april 2020 | Ronde 2: 7-12 mei | Ronde 3: 27 mei - 1 juni | Ronde 4: 17-21 juni | Ronde 5: 8-12 juli | Ronde 6: 19-23 augustus | Ronde 7: 30 september - 4 oktober | Ronde 8: 11-15 november | Ronde 9: 30 december 2020 - 3 januari 2021 | Ronde 10: 10-14 februari | Ronde 11: 24-28 maart | Ronde 12: 5-9 mei | Ronde 13: 16-20 juni | Ronde 14: 28 juli - 1 augustus | Ronde 15: 8-12 september | Ronde 16: 20-24 oktober

Draagvlak om aan maatregelen te houden

Voor vrijwel alle maatregelen is het draagvlak vrij hoog, dat wil zeggen dat meer dan 60% van de deelnemers achter deze maatregelen staat. Het draagvlak is het hoogste voor het zorgen voor voldoende frisse lucht in de woning. Van de deelnemers is 94% het daar (helemaal) mee eens. Hoesten en niezen in de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken volgen daarna met respectievelijk 89 en 84%. Het draagvlak is het laagst voor het advies om thuis te werken als het kan en op locatie als het noodzakelijk is (64%). Van de deelnemers staat 55% achter het advies om 1,5 meter afstand te houden.

Er zijn twee maatregelen die alleen gelden voor personen die niet volledig beschermd zijn tegen het coronavirus (d.w.z. personen die niet volledig gevaccineerd zijn en het virus niet hebben gehad in het afgelopen half jaar). Het draagvlak voor deze maatregelen wordt alleen gepresenteerd voor deze deelnemers (4% van alle deelnemers). Deze twee maatregelen zijn: in quarantaine gaan bij een huisgenoot met klachten, en in quarantaine gaan en testen na contact met een besmet persoon. Van de niet-volledig-beschermde deelnemers is respectievelijk 54 en 45% het (helemaal) eens met deze maatregelen.

De cijfers voor het draagvlak van maatregelen als deze nog 6 maanden zouden duren, staan in de tweede tab. Een vergelijking tussen het draagvlak op dit moment en wanneer maatregelen nog 6 maanden duren wordt gemaakt in de laatste paragraaf.

Draagvlak maatregelen

Sla de grafiek Wat is het draagvlak om zich aan de maatregelen te houden over en ga naar de datatabel

* geldt alleen voor personen die niet volledig gevaccineerd zijn of besmet zijn geweest in afgelopen 6 maanden

Draagvlak maatregelen 6 maanden

Sla de grafiek Wat is het draagvlak om 6 maanden aan de maatregelen te houden over en ga naar de datatabel

* geldt alleen voor personen die niet volledig gevaccineerd zijn of besmet zijn geweest in afgelopen 6 maanden

Verandering in draagvlak

Voor veranderingen in draagvlak over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan minimaal twee meetrondes hebben meegedaan. Ten opzichte van de vorige meetronde is het draagvlak voor de meeste maatregelen (licht) afgenomen. Het draagvlak is het meest afgenomen voor het advies om 1,5 meter afstand te houden (8 procentpunt). Tijdens de vorige meetronde was dit nog een verplichting. Ook voor het niet schudden van handen en het testen bij klachten is het draagvlak afgenomen (respectievelijk met 6 en 5 procentpunt). Het draagvlak voor de maatregel thuiswerken (als het kan en op locatie als het nodig is) is als enige groter geworden (7 procentpunt), mogelijk door de versoepeling van de maatregel.

De cijfers voor het draagvlak van maatregelen als deze nog 6 maanden zouden duren, staan in de tweede tab. Een vergelijking tussen de verandering in draagvlak op dit moment en wanneer maatregelen mogelijk nog 6 maanden duren wordt gemaakt in de laatste paragraaf.

Bij de veranderingen over de tijd van het draagvlak voor over 6 maanden is ten opzichte van de vorige meetronde het draagvlak voor het advies om thuis te werken (als het kan en op locatie als het nodig is), als enige toegenomen (10 procentpunt). Voor alle andere maatregelen blijft het draagvlak gelijk (cijfers in tweede tab).

Verandering: draagvlak maatregelen

Sla de grafiek Verandering in draagvlak over en ga naar de datatabel

* geldt alleen voor personen die niet volledig gevaccineerd zijn of besmet zijn geweest in afgelopen 6 maanden

Verandering: draagvlak maatregelen 6 maanden

Sla de grafiek Verandering in draagvlak over en ga naar de datatabel

* geldt alleen voor personen die niet volledig gevaccineerd zijn of besmet zijn geweest in afgelopen 6 maanden

Wat als de maatregelen langer gaan duren?

In de vragenlijst is het draagvlak voor de maatregelen ook uitgevraagd voor de situatie als de maatregelen nog zes maanden zouden duren. Dit kan een indicatie zijn voor de mate waarin mensen zichzelf de maatregelen zien volhouden als ze langer zouden duren.

In de huidige meetronde neemt voor (bijna) alle maatregelen het draagvlak licht af als ze nog langer gaan duren. De afname ten opzichte van het draagvlak voor de maatregelen zoals ze nu gelden is het grootst voor het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer en het vermijden van drukte (respectievelijk 5 en 4 procentpunt).

Voor de twee maatregelen die alleen gelden voor niet-volledig beschermde deelnemers, daalt het draagvlak voor in quarantaine gaan bij huisgenoten met klachten en het in quarantaine gaan en testen na contact met besmet persoon beide met 7 procentpunt als de maatregelen langer duren.

Procentuele afname

Sla de grafiek Verandering in draagvlak als maatregelen langer duren (6 maanden) over en ga naar de datatabel

* geldt alleen voor personen die niet volledig gevaccineerd zijn of besmet zijn geweest in afgelopen 6 maanden