Draagvlak voor de maatregelen

Draagvlak kan een belangrijke aanwijzing zijn voor of mensen maatregelen vol gaan houden of niet. Voor veel van de maatregelen is het draagvlak hoog. 88 tot 94% staat achter de hygiënemaatregelen, zoals 20 seconden handen wassen en geen handen schudden. Ook voor de regels 'vermijd drukte', ‘thuisblijven bij verkoudheid’ en ‘thuisblijven bij huisgenoten met klachten’ is veel draagvlak (83 tot 90%). De regels om een niet-medisch mondkapje in het OV openbaar vervoer (openbaar vervoer) te dragen (65%) en om zoveel mogelijk thuis te werken (67%) kunnen op minder draagvlak rekenen. Bij 73% van de deelnemers is er draagvlak voor het laten testen op COVID-19 bij verkoudheidsklachten. 

Verandering in draagvlak

Voor veranderingen over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle meetrondes hebben meegedaan. Het draagvlak voor de hygiënemaatregelen is onveranderd hoog gebleven (88-94%). Ten opzichte van de vorige meting is er een afname in het draagvlak voor 1,5 meter afstand houden (min 7 procentpunt) en zoveel mogelijk thuiswerken (min 7 procentpunt).  Het draagvlak voor het dragen van een niet-medisch mondkapje in het OV openbaar vervoer (openbaar vervoer) is vergeleken met de vorige meting toegenomen met 11 procentpunt. Overigens was deze gedragsregel toen nog niet geldig.

Wat als de maatregelen langer gaan duren

In de vragenlijst is het draagvlak voor de maatregelen ook uitgevraagd als de maatregelen nog zes maanden zouden duren. Dit geeft de mate weer waarin mensen zichzelf de maatregelen nog voor langere tijd zien volhouden.

Voor verschillende maatregelen daalt het draagvlak behoorlijk als ze langer gaan duren. Voor ‘1,5 meter afstand houden’, ‘thuisblijven bij verkoudheid’, ‘zoveel mogelijk thuis werken’, ‘vermijd drukte’ en ‘alleen OV openbaar vervoer (openbaar vervoer) gebruiken als dit niet anders kan’, daalt het draagvlak 12 tot 20% als ze nog zes maanden gaan duren.