Nederland is al een tijd in de ban van het nieuwe coronavirus. Om beter te begrijpen hoe mensen denken over de afgekondigde maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hier aan te houden en wat de impact op mensen is, houden het RIVM en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) (samen met de regionale GGD’en) een groot onderzoek. Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat in dit coronatijdperk.

Resultaten 4e ronde

Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand, en werk zoveel mogelijk thuis. Deze adviezen van de Rijksoverheid zijn bedoeld om het aantal contactmomenten waarbij het virus overgedragen kan worden, te beperken. Dat is een uitdaging, want mensen gaan steeds vaker naar buiten en spreken vaker met groepjes af. Daarbij wordt 1,5m afstand houden lastiger. Het theater en de horeca blijken locaties waar de 1,5 meter afstand houden het beste lukt. De grote meerderheid van de deelnemers staat – ondanks een lichte daling – achter de coronamaatregelen.

Dat blijkt uit de gegevens van de vierde ronde van het vragenlijstonderzoek van het RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en de regionale GGD’en.  Deze inzichten helpen de overheid om burgers beter te kunnen ondersteunen en informeren. Er worden resultaten getoond op basis van alle deelnemers van de vierde ronde van 17 tot en met 21 juni. Daarnaast worden vergelijkingen op basis van de deelnemers die aan de voorgaande rondes hebben meegedaan getoond. 

Naleven gedragsregels

Verklaringen gedrag

Welbevinden & Leefstijl

Draagvlak

Vertrouwen in overheid

Over dit onderzoek