Waarom wel of niet naleven van de gedragsregels?

Het wel of niet naleven van de gedragsregels kan verschillende redenen hebben. Over een aantal van deze mogelijke redenen, hebben we vragen gesteld in dit onderzoek.

Risico-inschatting

Aan de deelnemers van het onderzoek is gevraagd hoe groot zij denken dat de kans is dat ze zelf besmet raken met het coronavirus of anderen ermee besmetten. Ook is gevraagd hoe erg ze dat zouden vinden.

Bijna 40% geeft aan dat ze het (zeer) onwaarschijnlijk vinden dat ze besmet worden. 8% vindt dit juist (heel) waarschijnlijk. Als ze besmet zouden raken dan vindt 57% dit (heel) erg.

Bijna de helft van de mensen (47%) acht het (zeer) waarschijnlijk dat zij het virus aan anderen doorgeven als ze zelf besmet zouden zijn. Bijna iedereen (91%) zou het (heel) erg vinden het virus door te geven aan iemand anders.

59% van de mensen acht het (zeer) waarschijnlijk dat er een tweede golf corona besmettingen komt. 10% van de mensen denkt juist dat dat (zeer) onwaarschijnlijk is. Mocht er een tweede golf komen, dan vindt 87% van de mensen dat (heel) erg.

Verandering in risico-inschatting

Voor veranderingen over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle meetrondes hebben meegedaan. Het aantal mensen dat het (zeer) waarschijnlijk vindt besmet te raken daalt gestaag sinds de eerste meetronde (van 15 naar 9%). Het percentage mensen dat het (heel) erg vindt om besmet te raken is echter gestegen van 53 naar 59%. De inschatting van de kans om anderen te besmetten en de mate waarin mensen het erg vinden om  anderen te besmetten blijft stabiel over de tijd. 

De gevoelsmatige dreiging die mensen ervaren

Aan de deelnemers van het onderzoek is gevraagd in hoeverre het virus hen emotioneel beïnvloedt. Tussen de 19 en 41% van de mensen  zegt dat het virus iets is waar ze (heel) veel aan denken, (heel) bang voor zijn, zich (veel) zorgen over maken , (heel) veel stress door ervaren en hen een hulpeloos gevoel geeft.

Verandering van de gevoelsmatige dreiging die mensen ervaren

Voor veranderingen over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle meetrondes hebben meegedaan.  Sinds de eerste meetronde daalt het percentage deelnemers dat zegt dat het coronavirus (heel) dichtbij voelt (van 52 naar 26%) of zich snel verspreidt (van 66 naar 41%). Ook is er een daling van het aantal mensen dat aangeeft dat het virus iets is waar ze (heel) veel aan denken, (heel) bang voor zijn, zich (veel) zorgen over maken,  een hulpeloos gevoel  en (heel) veel stress geeft.

Hoe goed helpen de gedragsregels?

Aan de deelnemers is gevraagd hoe goed volgens hen de gedragsregels helpen het virus tegen te gaan. Voor de meeste gedragsregels geeft 73 tot 91% aan dat de regels (heel) veel helpen. Het gebruik van mondkapjes in het openbaar vervoer scoort veel lager. Ruim een derde (36%) van de deelnemers denk dat deze gedragsregel (heel) veel helpt. De gedragsregels waarvan de meeste mensen aangeven dat deze (heel) veel helpen zijn thuisblijven bij verkoudheid en koorts van huisgenoten (91%), geen handen schudden (91%) en vermijd drukte (89%).

Verandering in hoe goed de gedragsregels helpen

Voor veranderingen over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle metingen hebben meegedaan. De meerderheid van de deelnemers blijft van mening dat de hygiënemaatregelen goed helpen. Hetzelfde geldt voor het vermijden van drukte en voor het thuisblijven bij verkoudheidsklachten en bij verkoudheidsklachten en koorts van huisgenoten. Er is vooral een daling van het percentage deelnemers dat aangeeft dat het helpt om het ov alleen te gebruiken als het niet anders kan.

Moeilijk of makkelijk?

Aan de deelnemers van het onderzoek is gevraagd hoe moeilijk of makkelijk zij het vinden om zich aan de gedragsregels te houden. Voor de meeste maatregelen vindt ruim de helft van de deelnemers het (heel) makkelijk om zich er aan te houden. Voor het niet schudden van handen is dit zelfs 89%. De regels die als minder makkelijk worden ervaren zijn ‘altijd 1,5 meter afstand houden van andere mensen behalve binnen gezin of huishouden’, ‘zoveel mogelijk thuiswerken’ en ‘een niet medisch mondkapje dragen in het OV openbaar vervoer (openbaar vervoer)’.

Verandering in hoe makkelijk het opvolgen van gedragsregels is

Voor veranderingen over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle meetrondes hebben meegedaan. Het percentage deelnemers dat het (heel) makkelijk vindt om 1,5 meter afstand te houden, zo veel mogelijk thuis te werken, drukte te vermijden, en thuis te blijven bij verkoudheidsklachten, daalt nog steeds. Ook wordt het minder makkelijk om het ov alleen te gebruiken als het niet anders kan.

Wat vinden mensen in je omgeving dat je moet  doen?

Het belang dat mensen in je omgeving hechten aan bepaalde maatregelen, kan van invloed zijn op je eigen gedrag. Meer dan 80% van de deelnemers zegt dat de omgeving het (heel) belangrijk vindt om te hoesten of niezen in de elleboog, geen handen te schudden, drukte te vermijden of thuis te blijven bij verkoudheidsklachten of koorts bij huisgenoten. Minder dan de helft van de deelnemers (43%) zegt dat het dragen van een medisch mondkapje volgens mensen in hun omgeving (heel) belangrijk is.