Bereidheid om te laten vaccineren

Sinds begin januari is er een vaccin tegen het coronavirus beschikbaar in Nederland. In verschillende fasen worden mensen uitgenodigd om zich te laten vaccineren. In het onderzoek hebben we deelnemers gevraagd of zij zich willen laten vaccineren en hoe ze denken over de vaccinatie tegen het coronavirus.

Vaccineren tegen het coronavirus

Deze meetronde is de deelnemers gevraagd of zij zich willen laten vaccineren tegen het coronavirus nu er een vaccin is. Van de deelnemers geeft 77% aan zich te willen laten vaccineren, en 3% wil zich laten vaccineren maar wil eerst weten of zij corona hebben gehad. Van de deelnemers geeft 4% aan zich niet te willen laten vaccineren. Daarnaast geeft minder dan 1% van de deelnemers aan zich niet te willen laten vaccineren omdat zij al corona hebben gehad. De overige deelnemers (15%) geven aan nog niet te weten of zij zich willen laten vaccineren tegen het coronavirus.

Verandering in vaccinatiebereidheid

De bereidheid om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus is sterk gestegen met 21 procentpunt sinds de laatste meetronde in november. Daarmee is de bereidheid (na een tussentijdse daling) nu op het hoogste niveau sinds de eerste keer dat dit uitgevraagd is (mei 2020).

De bereidheid tot vaccinatie stijgt met de leeftijd. Hoe ouder, hoe meer bereid om zich te laten vaccineren. Sinds de laatste meting is de bereidheid om zich te vaccineren met name gestegen in de middengroep van 40-54 jaar (met 25 procentpunt). In de groep van 25 tot 39 jaar en 55 tot 70 jaar betreft de stijging 21 procentpunt. De bereidheid van de 70 plussers is met 18 procentpunt gestegen.

Hoe denken mensen over vaccinatie tegen het coronavirus

In meetronde 9 zijn  vier verschillende stellingen over de vaccinatie voorgelegd aan de deelnemers. Als we de antwoorden uitsplitsen naar de bereidheid om zich te vaccineren, dan ontvouwt zich het volgende plaatje: Van degenen die niet bereid zijn om zich te laten vaccineren gelooft maar 12% dat het vaccin hen beschermt tegen het virus, 10% van deze groep denkt dat het veilig is wanneer het goedgekeurd is voor de Nederlandse markt, en 12% ziet vaccinatie als een uitweg uit de coronacrisis voor Nederland. Daarbovenop is 78% van deze groep bang voor mogelijke bijwerkingen.

Ook bij de deelnemers die nog twijfelen over vaccinatie speelt angst voor bijwerkingen een rol (70%). Ongeveer een kwart (27%) gelooft dat vaccinatie hen beschermt tegen het virus, en durft te vertrouwen op de veiligheid wanneer het goedgekeurd is voor de Nederlandse markt (25%). Dat vaccinatie bijdraagt aan een uitweg uit de crisis gelooft de helft van deze groep (51%).

Tot slot de deelnemers die bereid zijn zich te vaccineren. Zij zijn het behoorlijk eens met de stelling dat het vaccin ze zal beschermen, dat het veilig is na goedkeuring, en dat ze hiermee bijdragen aan een uitweg uit de crisis (respectievelijk 75, 85 en 95%). Toch is ook 15% van deze groep bang voor mogelijke bijwerkingen.

Meer informatie over waarom mensen zich wel of niet willen laten vaccineren is te vinden in deze publicatie van de Corona Gedragsunit. Hierin zijn ook gegevens verwerkt uit interviews en wetenschappelijke literatuur ten aanzien van vaccinatiebereidheid.

Bronnen van informatie

Er is (voor het eerst) ook gekeken naar de verschillende bronnen die deelnemers belangrijk vinden om hun keuze voor of tegen vaccinatie te bepalen. De veruit belangrijkste bron blijkt de informatie te zijn die men bij de uitnodiging van de vaccinatie zal gaan ontvangen (61% van de deelnemers noemt dit). Daarna volgt in mate van belangrijkheid: informatie op de website van het RIVM, informatie van de huisarts en traditionele media (respectievelijk 48%, 40% en 35%). Wetenschappelijke informatie op het internet en informatie van artsen via de media wordt door 30% van de deelnemers belangrijk gevonden. De minst belangrijke bronnen (2%-4%) voor het maken van de keuze zijn voor deelnemers ‘meningen op social media’, ‘meningen van bekende Nederlanders die ik vertrouw’, ‘informatie van mijn patiëntenvereniging’ en ‘informatie van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken en Vaccinvrij’ . Meningen van vrienden, familie, collega’s en bekenden worden door 15% van de deelnemers belangrijk gevonden.