Resultaten 9e ronde

Meer bezoek in kerstvakantieperiode; ook meer testen en betere naleving quarantaine

In ronde 9 van het gedragsonderzoek, afgenomen tussen 30 december en 3 januari onder ruim 51.000 deelnemers, zien we dat er sprake is van flink meer sociale activiteit dan tijdens de intelligente lockdown in het voorjaar. In de kerstvakantieperiode zien we dat mensen meer bij elkaar op bezoek zijn geweest; 73% heeft minimaal 1 keer bezoek gehad, en 20% daarvan heeft meer dan 2 bezoekers tegelijk ontvangen. Daarbij komt dat handen wassen en afstand houden bij bezoek nu minder gebeurt dan in het voorjaar. Dit biedt een mogelijke verklaring voor de epidemiologische weekcijfers die laten zien dat er relatief meer besmettingen hebben plaatsgevonden tijdens het bezoeken van familie en vrienden.

Daartegenover is het percentage mensen dat zich laat testen en in quarantaine blijft als ze klachten hebben verder toegenomen. 66% van de mensen met nieuwe klachten (die niet worden toegeschreven aan een andere aandoening) heeft zich in de 7 weken voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst laten testen (onder deelnemers die aan alle rondes hebben meegedaan was dit 58% in ronde 8). Van de mensen met klachten geeft 44% aan volledig thuis te zijn gebleven (naar buiten gaan om te testen of na een negatieve testuitslag worden niet meegeteld) en 70% geen bezoek te hebben ontvangen. Dit was in de vorige ronde respectievelijk 32% en 67%.

Ervaren urgentie omhoog, draagvlak stabiel

Met de aanhoudende tweede golf en de opkomst van de gemuteerde variant van het coronavirus in Nederland, is ook de ervaren urgentie gestegen ten opzichte van de vorige meting: 47% maakt zich (veel) zorgen over het coronavirus (was 41% in ronde 8). Deze percentages evenaren het niveau van de eerste lockdown. Het draagvlak voor de gedragsmaatregelen blijft daarbij stabiel hoog, en ook het ervaren nut van de maatregelen wordt nog altijd even hoog ingeschat.

Vaccinatiebereidheid flink gestegen

Nu de eerste vaccinaties in volle gang zijn, is ook de vaccinatiebereidheid fors gestegen: 80% zegt zich te willen laten vaccineren (was 62% in ronde 8). De vaccinatiebereidheid is het hoogst onder ouderen.

Aanhoudende zorgen om mentaal welzijn jongeren

Ook deze ronde zien we weer dat jong-volwassenen (16-24 jaar) het laagst scoren op mentaal welbevinden. In alle leeftijdsgroepen zien we een patroon dat mentaal welbevinden hoger lag in de zomerperiode, en daarna is afgenomen. Dit kan een gevolg zijn van de geldende maatregelen (minder beperkingen in de zomer), maar mogelijk spelen ook seizoenseffecten een rol.

Vertrouwen in overheid gedaald

Van de respondenten is 45% (zeer) positief over de aanpak van de overheid (vorige meetronde was dat 58%). Als men de aanpak van de Nederlandse overheid vergelijkt met die van andere landen is 21% (zeer) positief (dat was 43%). Daarnaast hebben respondenten vergeleken met de vorige meting minder het idee dat de overheid verschillende maatschappelijke belangen goed afweegt (van 63% naar 56%) en besluiten goed toelicht (van 63% naar 56%). De vragenlijst is afgenomen rond de jaarwisseling. Er was op dat moment veel media-aandacht voor de vaccinatiestrategie van het kabinet.

De resultaten van het onderzoek zijn onderverdeeld in 6 onderwerpen. Klik op één van de onderstaande blokken voor meer informatie.

Naleven gedragsregels

Verklaringen gedrag

Welbevinden & Leefstijl

Draagvlak

Vertrouwen in overheid

Vaccinatiebereidheid

Over dit onderzoek