Draagvlak voor de maatregelen

Draagvlak kan een belangrijke aanwijzing zijn of mensen maatregelen vol gaan houden of niet. We kijken hier naar de mate waarin mensen achter de maatregelen staan op het moment van invullen van de vragenlijst. Voor veel van de maatregelen is het draagvlak relatief hoog. Van de deelnemers staat 90 tot 94% achter de hygiënemaatregelen, zoals 20 seconden handen wassen en geen handen schudden. Voor het dragen van een mondkapje in zowel het openbaar vervoer als in de publieke binnenruimte is het draagvlak hoog (respectievelijk 87 en 86%). Ook voor de meeste maatregelen met betrekking tot het verminderen van contacten (drukte vermijden, zoveel mogelijk thuis blijven, thuiswerken en afstand houden en niet reizen naar het buitenland) is het draagvlak hoog (82 tot 95%). Een relatief lager draagvlak zien we voor de contactbeperkende maatregelen ‘buitenshuis een maximum van 2 personen of 1 huishouden’, ‘maximaal bezoekers thuis’ en ‘sporten met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand’ (72 tot 79%) maar ook daarvoor geldt dat een ruime meerderheid achter de maatregelen staat.

De verschillende quarantainemaatregelen zoals thuisblijven bij verkoudheidsklachten, na bezoek aan hoog risicogebied, bij huisgenoten met klachten of na nauw contact met een besmet persoon worden breed gedragen (86 tot 93%). 82% van de deelnemers steunt de maatregel om te testen bij verkoudheidsklachten.

Verandering in draagvlak

Voor veranderingen in draagvlak over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle meetrondes hebben meegedaan. Het gaat hier om het draagvlak voor de maatregelen op het moment van invullen van de vragenlijst. Ten opzichte van de vorige meting is het draagvlak voor geen enkele maatregel gedaald. Een toename in draagvlak is te zien voor de maatregelen ‘maximum bezoekers thuis en 1,5 meter afstand’ en ‘zoveel mogelijk thuisblijven’ (beide met 5 procentpunt).

Verandering: draagvlak maatregelen

Sla de grafiek Verandering in draagvlak over en ga naar de datatabel

Deze grafiek toont de resultaten uit rondes 1 (17-24 april), ronde 2 (7-12 mei), ronde 3 (27 mei-1 juni), ronde 4 (17-21 juni),  ronde 6 (19-23 augustus), ronde 7 (30 september - 4 oktober), ronde 8 (11-15 november) en ronde 9 (30 december tot 3 januari). In ronde 5 (8-12 juli) is niet gevraagd naar het draagvlak voor maatregelen. Tussen meetpunt 4 en 5 zitten dus 9 weken, in plaats van 3

Wat als de maatregelen langer gaan duren

In de vragenlijst is het draagvlak voor de maatregelen ook uitgevraagd voor als de maatregelen nog zes maanden zouden duren. Dit geeft dit kan een indicatie zijn voor de mate weer waarin mensen zichzelf de maatregelen nog voor langere tijd zien volhouden. 

Voor bijna alle maatregelen is het draagvlak lager als ze nog veel langer gaan duren. Met name voor maatregelen die te maken hebben met drukte vermijden en afstand houden, waaronder maximaal 2 personen of 1 huishouden buitenshuis, een beperkt aantal gasten thuis ontvangen, zo veel mogelijk thuisblijven en het sporten met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand daalt het draagvlak het meest als ze nog zes maanden gaan duren (met 14 tot 17 procentpunt). De maatregel om niet naar het buitenland te reizen kan ook rekenen op een grote daling in draagvlak (13 procentpunt), als deze nog zes maanden zou duren. Voor de hygiënemaatregelen daarentegen geldt dat een grote meerderheid hier ook op de langere termijn even sterk achter blijft staan.