Maatschappelijke opgave

Het RIVM probeert steden te helpen om ze leefbaar en gezond te houden. Concreet gaat het om ruimtelijke inrichting die aan te passen is aan gevolgen van klimaatverandering, meer groen en bewegen in de planvorming, de stedelijke omgeving duurzaam maken en zorgen voor een schone, veilige en gezonde woon- en werkomgeving.

Gids gezonde leefomgeving

buiten fitness

De Gids Gezonde Leefomgeving biedt informatie, inzichten, ruimtelijke data, instrumenten en werkvormen om samen te werken aan een gezonde leefomgeving. 

Aanpak Gezonde Gemeente

Zorgen voor een gezonde gemeente, met beleid dat een gezonde leefstijl van alle inwoners stimuleert. Dat is waar u gemeenten voor staan. Maar goed beleid vraagt meer dan alleen een mooie interventie, of een groene leefomgeving. Een gedegen plan, een soepele uitvoering met mooie resultaten. De Aanpak Gezonde Gemeente helpt hiermee. 

Groen en water in de stad

Via deze tool krijgt u snel inzicht in de waarde, maar ook in de risico's van groen en water in de stad. 

Milieu gezondheidsrisico

Kijk hier voor een scoringsinstrument dat risico’s van diverse lokale omgevingsfactoren voor milieu en gezondheid in dezelfde eenheid kan uitdrukken.

Atlas leefomgeving

Deze Atlas wijst de weg naar actuele en verantwoorde informatie over milieu en gezondheid. 

Gezonde Omgeving Utrecht

Om de gezondheid in steden effectief te verbeteren is een integrale aanpak van de leefomgeving nodig. Dat ziet u in dit voorbeeld bij de gemeente Utrecht. 

Contact gemeenten

Contactinformatie

Telefoon:   088-6898989
E-mail:        info@rivm.nl