Water in de leefomgeving is goed voor onze gezondheid en we voelen er ons prettig bij. Onderzoek laat zien dat mensen die in de buurt van water wonen, of uitzicht hebben op water, over het algemeen gezonder zijn.

Ook ervaren zij minder psychische problemen en voelen zich tevredener over hun leven vergeleken met mensen die hier niet wonen. Met name de meer kwetsbare bewoners van de samenleving lijken baat te hebben bij water in hun leefomgeving, mede dankzij de mogelijkheden die blauwe ruimtes bieden voor lichaamsbeweging en het aangaan van positieve sociale contacten. Door het zorgvuldig inrichten van de blauwe ruimtes in de stad kunnen belangrijke maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt.

In deze factsheet staan de belangrijkste bevindingen van een Europees project over water en de gezonde leefomgeving op een rij. Ook is er een toelichting op de ontwikkelde tools die kunnen worden gebruikt bij de planning en ontwerp van de blauwe ruimte om voordelen van water te vergroten en tegelijkertijd het milieu te beschermen. 

Factsheet Water en de gezonde stad