Met uitgestelde zorg bedoelen we zorg die werd uitgesteld door de coronapandemie. Denk aan een operatie in het ziekenhuis die niet doorging omdat het ziekenhuis geen plek had. Om inzicht te krijgen in deze uitgestelde zorg, vroegen we jongeren of zij medische zorg niet of later ontvingen. Als het antwoord daarop ‘ja’ was, vroegen we vervolgens of zij deze zorg inmiddels wel hebben ontvangen en of zij negatieve gevolgen ervaarden van het uitstel.

Op deze pagina bespreken we de resultaten van december 2022. Dit is het zesde kwartaalonderzoek van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

15% kreeg te maken met uitgestelde zorg

Bij 12% van de jongeren heeft een zorgverlener 1 of meerdere geplande afspraken afgezegd. Daarnaast heeft 5% van de jongeren zelf de zorg uitgesteld. Samen was dit 15% van de jongeren, omdat sommige jongeren zowel zelf zorg uitstelden als te maken kregen met uitgestelde zorg vanuit de zorgverlener. Twee derde van de jongeren had geen zorg nodig en 18% had wel medische zorg nodig en kreeg deze ook. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de afgelopen ronde (zie grafiek).

Uitgestelde zorg wordt ingehaald

Van de jongeren bij wie zorg werd uitgesteld, hadden de meesten (88%) inmiddels (een deel van) de zorg ontvangen. Verder had 8% de zorg nog nodig en niet ontvangen, 5% had de uitgestelde zorg niet meer nodig. De grafiek hieronder laat zien hoeveel jongeren de uitgestelde zorg inmiddels hebben ontvangen.

2 op de 5 heeft last van uitgestelde zorg

Van jongeren bij wie zorg was uitgesteld gaf 41% aan dat ze hier last van hadden (zie grafiek). Daarvan ervaarde 13% veel negatieve gevolgen en 28% gaf aan een beetje last te hebben van uitgestelde zorg. De overige 59% ervaarde geen negatieve gevolgen (meer).

Zorg het vaakst uitgesteld vanwege quarantaine

Van de jongeren die zelf zorg hebben uitgesteld, gaf 60% aan dat zij dit deden omdat zij in quarantaine zaten. Daarnaast heeft 1 op de 5 (21%) zorg uitgesteld omdat ze de zorg niet wilden belasten. Verder gaf een kwart van de jongeren aan dat zij de zorg hadden uitgesteld om een reden die niet te maken had met corona.