Om meer inzicht te krijgen in de algemene gezondheid van jongeren tijdens de coronaperiode, vroegen we hoe zij hun gezondheid ervaren en hoeveel vertrouwen ze hebben in de toekomst. Hier bespreken we de resultaten van december 2022. Dit is het zesde kwartaalonderzoek, onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.  

Groot deel ervaart goede gezondheid

Deze zesde meting laat zien dat het grootste deel van de jongeren (83%) een (zeer) goede gezondheid ervaarde. Dit percentage ligt iets lager dan de afgelopen 3 metingen. Van de jongeren gaf 14% aan dat het ‘wel gaat’ en 2% vond hun gezondheid (zeer) slecht.

Jongeren met vertrouwen in de toekomst en met minder mentale klachten hebben duidelijk een grotere kans om hun gezondheid als (zeer) goed te beoordelen. Andersom zien we dat lichamelijke klachten en stress door eigen problemen samenhangen met een slechtere ervaren gezondheid.

Minder dan de helft heeft vertrouwen in de toekomst  

In december 2022 had 46% van de jongeren (veel) vertrouwen in de toekomst. Daarnaast had 44% een matig tot redelijk vertrouwen en 10% weinig tot geen vertrouwen in de toekomst. Sinds we begonnen met meten in september 2021, schommelt het percentage jongeren dat veel vertrouwen heeft in de toekomst (zie grafiek).

Rekening houdend met alle gemeten gegevens, bekeken we welke groepen duidelijk meer kans hebben op veel vertrouwen in de toekomst. Dat is vooral zo voor jongeren met minder mentale klachten.