Om inzicht te krijgen in de lichamelijke gezondheid van jongeren vroegen we hen hoe vaak zij in de laatste 4 weken last hadden van verschillende lichamelijke klachten. De klachten waar we naar vroegen staan in de grafiek op deze pagina.

Hier bespreken we de resultaten van de meting in december 2022. Dit is het zesde kwartaalonderzoek van het Gezondheidsonderzoek COVID-19

Ruim 1 op de 3 jongeren is vaak vermoeid

In de meetronde van december 2022 gaf 55% van de jongeren aan (zeer) vaak last te hebben van 1 of meer lichamelijke klachten. Sinds maart 2022 fluctueert dit percentage licht (zie grafiek).

De lichamelijke klachten waar jongeren het vaakst last van hadden zijn: vermoeidheid (36%), prikkelbaar (20%), geheugen en/of concentratieproblemen (20%), hoofdpijn (18%), en slaapproblemen (18%). Hartkloppingen werd het minst genoemd als ervaren klacht (4%).

In de meeste gevallen hangt stress samen met een grotere kans op het ervaren van lichamelijke klachten. Dat geldt ook voor eenzaamheid en mentale klachten.