Jongeren hadden in september 2023 vaker lichamelijke klachten. Dit zijn de resultaten van het 9e kwartaalonderzoek van het Gezondheidsonderzoek COVID-19. Jongeren konden aangeven hoe vaak ze in de 4 weken voor het invullen van de vragenlijst last hadden van:

 • buik- of maagklachten,  
 • hartkloppingen,  
 • hoofdpijn,  
 • duizeligheid,  
 • overgevoeligheid voor licht en geluid,  
 • spier- of gewrichtsklachten, 
 • hoesten of keelklachten, 
 • prikkelbaarheid of irritatie, 
 • geheugen- of concentratieproblemen,  
 • slaapproblemen en 
 • moeheid.

Toename in lichamelijke klachten

Van de jongeren had 57% lichamelijke klachten. Dat percentage is toegenomen tot bijna hetzelfde niveau als in maart 2022, net na de laatste lockdown (zie grafiek).

Vergeleken met de vorige ronde hadden meer jongeren last van hoofdpijn, moeheid, hoesten, duizeligheid en spierpijn. De meest voorkomende klacht is vermoeidheid, 36% van de jongeren had hier vaak last van. Hartkloppingen komen het minst voor (5%) (zie grafiek).

Eenzame jongeren en jongeren die stress ervaren hebben een grotere kans op lichamelijke klachten en andersom.