Het Nivel zette 20 veel voorkomende klachten op een rij waarmee jongeren naar de huisarts gingen (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn). Zoals ademhalingsproblemen, depressieve gevoelens en moeheid. In de periode juli-september bleef het aantal contacten met de huisarts rondom zelfdoding hoog. Jongeren kwamen ook vaker bij de huisarts voor angstige of nerveuze gevoelens dan voor de coronapandemie, maar minder vaak voor spierpijn. Deze gegevens horen bij het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Hoge cijfers zelfdodingsgedachten of -pogingen

Tussen juli en september 2023 kwam contact met de huisarts rondom zelfdoding 41% vaker voor dan in dezelfde periode in 2019. Dat is iets minder vaak dan in het vorige kwartaal, toen lag dit 47% hoger. Het wekelijks zorggebruik vanwege zelfdoding (gedachten of pogingen) onder jongeren laat al jaren een stijgende trend zien. Zelfdodingsgedachten en -pogingen komen bij jongeren bijna alleen voor in de groep van 15-24 jaar en vaker bij vrouwen/meisjes dan bij mannen/jongens.

Angstige gevoelens hoger

In het derde kwartaal van 2023 gingen jongeren iets vaker naar de huisarts voor angstige, nerveuze of gespannen gevoelens dan in 2019. Jongeren van 15-24 jaar en vrouwen/meisjes gaan veel vaker naar de huisarts voor angstige gevoelens dan kinderen van 0-14 en mannen/jongens.

Minder spierpijn sinds de pandemie

Sinds de pandemie is er een daling in het aantal contacten met de huisarts voor spierpijn. Ook in de periode juli-september 2023 lag het zorggebruik voor spierpijn lager dan in 2019.

Vrouwen en 15- tot 24-jarigen gaan vaker naar de huisarts

De leeftijdsgroep 15-24 jaar ging sinds corona duidelijk vaker naar de huisarts voor de onderzochte gezondheidsproblemen, vooral op mentaal vlak en voor moeheid en hartkloppingen. Dit geldt ook voor vrouwen/meisjes. Dit was vooral het geval bij moeheid en duizeligheid, maar ook bij een aantal psychische problemen. Bij andere klachten zijn er geen verschillen of zijn deze klein. Meer informatie hierover is terug te vinden op het feitenblad van het NIVEL.