Jongeren gaven aan of ze in de afgelopen 3 maanden behoefte hadden aan hulp of steun, en of ze die ook kregen. In september 2023 hadden jongeren minder behoefte aan mentale hulp, begeleiding bij schoolwerk en hulp in hun privésituatie, maar meer behoefte aan lichamelijke en financiële hulp. Deze resultaten van het 9e kwartaalonderzoek horen bij het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Meer behoefte aan lichamelijke en financiële hulp

Vergeleken met juni hadden jongeren in september vaker behoefte aan hulp bij lichamelijke klachten en financiële hulp. Er was juist minder behoefte aan begeleiding bij schoolwerk (van 13% naar 11%) en hulp in de privésituatie (van 11 naar 9%). Ook de behoefte aan mentale hulp nam licht af, van 21% naar 20% (zie grafiek). Dat is opvallend, omdat de mentale gezondheid van jongeren juist verslechterde in september.

Jongeren met mentale klachten en/of zelfdodingsgedachten hebben vaker hulp nodig. De behoefte aan hulp is ook groter bij stress, vooral bij stress door corona, eigen problemen, of alles wat jongeren moeten doen en bij spier- of gewrichtsklachten, geheugen- of concentratieproblemen, prikkelbaarheid en buikpijn. 

Jongeren zochten minder naar hulp 

Het merendeel van de jongeren vindt voldoende passende hulp bij schoolwerk of als ze slecht in hun vel zitten, maar vergeleken met alle eerdere metingen zochten minder jongeren naar hulp als ze dat nodig hadden. Ook als jongeren wel naar hulp zochten, vonden ze vaker geen hulp of geen passende hulp dan eerder.

De grafieken hieronder gaan over het zoeken naar hulp bij schoolwerk en mentale klachten.