Om inzicht te krijgen in de lichamelijke gezondheid van jongeren vroegen we hen hoe vaak zij in de laatste 4 weken last hadden van verschillende klachten. Naar welke klachten we vroegen, staat in de tabel onderaan de pagina.

Hier bespreken we de resultaten van de meting in maart 2022. Dit is het derde kwartaalonderzoek van het Gezondheidsonderzoek COVID-19

Rectificatie Jeugd ronde 3

Het RIVM heeft na verdiepende analyses ontdekt dat er fouten zaten in de geleverde data. Daarom zijn op 31 augustus 2022 de percentages bijgesteld (de hoofdboodschap blijft hetzelfde).

Ruim 1 op de 3 jongeren is vaak vermoeid

In de meetronde van maart 2022 gaf 57% van de jongeren aan (zeer) vaak last te hebben van één of meer lichamelijke klachten. Bij eerdere metingen was dit 41% (december 2021) en 40% (september 2021). De klachten waar zij het meest (zeer) vaak last van hadden zijn: vermoeidheid (36%), geheugen en/of concentratieproblemen (22%), prikkelbaar (20%), slaapproblemen (20%) en hoofdpijn (19%) . Hartkloppingen werd het minst genoemd als (zeer) vaak ervaren klacht (5%). De grafiek hieronder laat zien welke lichamelijke klachten jongeren hadden. 

Meisjes gaven vaker aan dat ze (zeer) vaak één of meer lichamelijke klachten ervaarden. Onder jongeren die nog een opleiding volgen geldt over het algemeen dat hoe hoger het opleidingsniveau hoe vaker (zeer) vaak één of meer lichamelijke klachten, waarbij studenten een stuk hoger scoren (bijvoorbeeld praktijkonderwijs/VWMO 44%; MBO middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) niveau 2-4 64%; HBO hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs)/ WO Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs) studenten 66%). Ook jongeren die niet meer bij hun ouders wonen, gaven vaker aan dat ze (zeer) vaak één of meer lichamelijke klachten ervaarden. Tot slot ervaarde de groep die 1 of meerdere gebeurtenissen meemaakte en daar nog steeds last van had, vaker 1 of meer lichamelijke klachten.