Het Nivel zette cijfers op een rij over het huisartsenbezoek voor 20 veelvoorkomende klachten (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn), zoals ademhalingsproblemen, depressieve gevoelens en moeheid. Hieronder bespreken we de cijfers over de periode van januari – maart 2022. Deze gegevens horen bij het Gezondheidsonderzoek COVID-19. Vergeleken met voorgaande jaren was er een duidelijk verschil in het aantal kinderen/jongeren dat naar de huisarts ging voor suïcide(pogingen) en depressieve gevoelens. 

Sterke toename suïcide(pogingen)

Hoewel huisartsbezoeken voor suïcide relatief weinig voorkomen, is hierin wel een grote stijging te zien. Sinds eind 2020 lag het bezoeken aan de huisarts rondom suïcide gemiddeld zo’n 10% hoger dan in 2019 en in 2021 meer dan 36%. Gemiddeld kwam dit in het eerste kwartaal van 2022 37% meer voor dan in dezelfde peridode in 2019. Het kan bij deze cijfers gaan om zelfdodingspogingen met en zonder fatale afloop en om suïcidale gedachten. Bij deze cijfers gaat het bijna alleen maar om 15- tot 24-jarigen. 

Depressieve gevoelens nog steeds hoger dan voor coronapandemie

Ook bij het aantal bezoeken aan de huisarts voor depressieve gevoelens was een duidelijk verschil te zien in vergelijking met de periode voor corona. Deze was in de eerste maanden van 2022 24% hoger dan in 2019, maar vergelijkbaar met 2021, toen het ook al hoger was. Het ging bij depressieve gevoelens bijna alleen om de groep 15-24 jaar en vooral om vrouwen/meisjes. 

Stijging vermoeidheidsklachten terug naar voor corona

Het bezoek aan de huisarts voor moeheid steeg in de eerste maanden van 2022 flink vergeleken met vorig jaar. Toen bleef het aantal bezoeken in januari tot en met maart gelijk. Vergeleken met de periode voor corona was het huisartsenbezoek vooral in maart 2022 heel normaal, maar in januari en februari nog relatief laag. Bij vermoeidheidsklachten kwam de leeftijdsgroep 15-24 jaar in 2022 4 keer vaker bij de huisarts dan de andere leeftijdsgroepen en dit is vergelijkbaar met andere jaren. Ook was deze veel hoger onder vrouwen/meisjes dan onder mannen/jongens. 

Meer misselijkheid

Jongeren kwamen in januari tot en met maart 2022 50% vaker dan in 2021 bij de huisarts vanwege misselijkheid. Vergeleken met het jaar voor corona (2019) was de stijging klein: 5%. Misselijkheid kwam wat vaker voor bij de oudste leeftijdsgroep (15-24 jaar) en ook vaker bij vrouwen/meisjes dan bij mannen/jongens. 

Hoofdpijnklachten terug naar niveau voor corona

Anders dan in 2021 was het bezoek aan de huisarts voor hoofdpijn in het grootste deel van de eerste maanden van 2022 vergelijkbaar met de periode voor corona. In maart 2022 was het huisartsbezoek voor hoofdpijn wel wat hoger dan in 2019. Het huisartsbezoek voor spanningshoofdpijn (hoofdpijn door spierspanning) was stabiel laag en vergelijkbaar tussen de jaren (wat lager in de coronajaren). Ook waren het vaker de 15 – tot 24-jarigen en vrouwen/meisjes met klachten, al waren de verschillen bij spanningshoofdpijn klein. 

Ademhalingsklachten terug naar niveau voor corona

In januari tot en met maart 2022 was het aantal wekelijkse huisartsbezoeken voor de meeste ademhalingsproblemen vergelijkbaar met eerdere jaren. Een uitzondering hierop vormden bezoeken voor andere klachten aan de luchtwegen. Dit steeg vergeleken met dezelfde periode als in 2020 en 2021. Hiermee lijkt het aantal bezoeken voor deze klachten na 2 jaar weer terug te keren naar het niveau van voor de epidemie. Verder was in maart 2022, net als in maart 2020, een kleine piek te zien in het aantal bezoeken voor benauwdheid. 

Bezoeken aan huisarts voor overige klachten gelijk

Het aantal jongeren met spierpijn, hartklachten, hartkloppingen, angstklachten, slaapproblemen, duizeligheid, geheugen -en concentratieproblemen bleef zo goed als gelijk. Meer informatie hierover is terug te vinden op het feitenblad van het NIVEL(PDF).