Om meer inzicht te krijgen in de algemene gezondheid van jongeren tijdens de coronaperiode, vroegen we hoe zij hun gezondheid ervaren en hoeveel vertrouwen ze hebben in de toekomst. Hier bespreken we de resultaten van maart 2022. Dit is het derde kwartaalonderzoek, onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.  

Rectificatie Jeugd ronde 3

Het RIVM heeft na verdiepende analyses ontdekt dat er fouten zaten in de geleverde data. Daarom zijn op 31 augustus 2022 de percentages bijgesteld (de hoofdboodschap blijft hetzelfde).

Groot deel van ervaart goede gezondheid

Deze derde meting laat zien dat het overgrote deel van de jongeren een (zeer) goede gezondheid ervaarde (85%). In december 2021 was dit 86% en in september nog 88%. Van de jongeren gaf 13% aan dat het ‘wel gaat’ en 2% vond hun gezondheid (zeer) slecht (zie de grafiek hieronder). Het gaat minder goed met de gezondheid van meisjes, jongeren van 18-25 jaar, laagopgeleide jongeren, jongeren die niet bij hun ouders wonen en jongeren die nog last hadden van een meegemaakte gebeurtenis.  

Kleine helft heeft vertrouwen in de toekomst

Bijna de helft van de jongeren (47%) had (veel) vertrouwen in de toekomst, 42% matig tot redelijk en 11% weinig tot geen vertrouwen. In de vorige meetronde had ook 47% vertrouwen in de toekomst en in september 2021 was dit 52%. Meisjes, jongeren van 18-25 jaar, jongeren die niet bij hun ouders wonen en jongeren die nog last hadden van een meegemaakte gebeurtenis, hadden minder vaak vertrouwen in de toekomst. In de grafiek hieronder staat hoeveel procent van de jongeren wel tot geen vertrouwen had in de toekomst.