De coronamaatregelen veranderden veel in het dagelijks leven van jongeren. Daarom vroegen we hen wat de invloed van de coronamaatregelen is op hun leven en welke gebeurtenissen zij meemaakten tijdens de coronaperiode. Op deze pagina bespreken we de resultaten van het derde kwartaalonderzoek meetronde (maart 2022). Dit is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19

Rectificatie Jeugd ronde 3

Het RIVM heeft na verdiepende analyses ontdekt dat er fouten zaten in de geleverde data. Daarom zijn op 31 augustus 2022 de percentages bijgesteld (de hoofdboodschap blijft hetzelfde).

Meerderheid vindt dat maatregelen een negatieve invloed hebben

In deze meting vertelde een meerderheid van de jongeren (65%) dat de coronamaatregelen een negatieve invloed had op 1 of meer onderdelen van hun leven. In de eerste twee metingen was dit minder: 49% (december 2021) en 46% (september 2021).  

Eén van de dingen waar de maatregelen een negatieve invloed op konden hebben, was het leven in het algemeen. Zo gaf 34% van de jongeren aan dat de invloed neutraal was, 27% (heel) positief en 39% (heel) negatief. De meeste jongeren vonden dat de coronamaatregelen een (heel) positieve invloed (48%) hadden op hun familierelaties (41% neutraal en 11% (heel) negatief) en relaties met hun vrienden (43% positief, 37% neutraal en 20% (heel) negatief).  

Jongeren waren het ook vaak (heel) negatief (34%) over de invloed van de maatregelen op hun mentale gezondheid (41% neutraal, 25% (heel) positief), en op hun school- en/of werkprestaties (30% negatief, 39% neutraal en 32% (heel) positief). De grafiek hieronder laat zien hoe jongeren de invloed ervaarden van de maatregelen op verschillende onderdelen van hun leven. 

Sommige gebeurtenissen hebben meer impact dan andere

We vroegen de jongeren welke gebeurtenissen zij meemaakten tijdens de coronaperiode. Hierbij konden ze verschillende gebeurtenissen aankruisen. Veel jongeren gaven aan dat ze zelf corona gehad hebben (56%), dat ze bang waren dat zij zelf of iemand die belangrijk voor hen was corona zou krijgen (35%) en dat iemand die belangrijk voor hen is in het ziekenhuis kwam te liggen (9%). Daarnaast gaf 29% aan dat ze een belangrijke gebeurtenis/evenement niet mee konden maken door het coronavirus of de maatregelen. 

Bijna helft jongeren heeft nog last van overlijden dierbare 

Het verschilde per gebeurtenis hoeveel jongeren er nog last van hadden. Het overlijden van een dierbare aan corona (6% meegemaakt) had veel impact. Bijna de helft (47%) had hier nog last van. Angst om zelf ziek te worden of dat een dierbare corona krijgt kwam veel voor: iets meer dan een derde van de jongeren heeft deze angst gehad. Van deze groep was er dan weer bijna een derde (29%) die hier nog last van had.  

Bijna 5% maakte bedreiging of geweld mee 

Van de deelnemers die geen afscheid kon nemen van iemand die belangrijk voor hen was (6%) had 35% daar nog last van. Verder maakte bijna 5% bedreiging en/of geweld mee door discussies rondom de coronamaatregelen en een derde gaf aan daar nog last van te hebben.  

6% heeft symptomen van posttraumatische stressstoornis 

Wanneer jongeren aangaven nog last te hebben van een gebeurtenis, kregen zij extra vragen om vast te stellen of de last die zij ervaarden mogelijk tot trauma kan leiden in de vorm van een posttraumatische stressstoornis. Bij 6% van de jongeren was dit het geval.   

Uit deze meting blijkt dat vooral meisjes, oudere jongeren (18-25 jaar), lager opgeleiden en jongeren die niet meer thuis wonen, vaker last hadden van gebeurtenissen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel procent van de jongeren een bepaalde gebeurtenis had meegemaakt. De rechter rij laat per gebeurtenis zien hoeveel jongeren daar nog last van hadden.