De hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang - mei 2016, betreft de definitieve versie.

Het streven is om de richtlijnen eens in de 3 tot 5 jaar te herzien. Het is mogelijk dat in de tussentijd kleine wijzigingen worden doorgevoerd.

Wilt u hiervan op de hoogte blijven, kunt u zich aanmelden via 'contact' en 'blijf op de hoogte'.