De hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang is opgesteld in 2009 en herzien in 2016. De richtlijn voor binnen- en buitenmilieu voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang is opgesteld in 2016. De versies mei 2016 betreffen de definitieve versies.

Het streven is om de richtlijnen eens in de 3 tot 5 jaar te herzien. Het is mogelijk dat in de tussentijd kleine wijzigingen worden doorgevoerd.

Wilt u op de hoogte worden gebracht wanneer een richtlijn wordt herzien of wanneer er een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd? Klik dan hier.