Trends in de nutriëntconcentraties van het Basismeetnet

We geven de ontwikkelingen weer in de nutriëntconcentraties van het Basismeetnet over meerdere jaren. Jaarlijks actualiseren we de grafieken en tabellen met de nieuwste meetgegevens. Bij het presenteren van de gegevens maken we onderscheid tussen nutriënten in het uitspoelend water (nitraat en fosfor) en nutriënten in slootwater (stikstof en fosfor). Binnen deze vier onderwerpen splitsen we de data uit naar grondsoortregio's en bedrijfstypen.  

Via onderstaande blokken komt u bij de meetgegevens over de periode 1992-2021. De data van alle andere gemeten stoffen in het Basismeetnet zijn te raadplegen via de selectietool van het LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid).

Trends

Nitraat in uitspoelend water
Plassende koe in weiland

Nitraat

in uitspoelend water

Fosfor in uitspoelend water
Een tractor bewerkt het land

Fosfor

in uitspoelend water

Stikstof in slootwater
Veldonderzoeker neemt monster bij sloot

Stikstof

in slootwater

Fosfor in slootwater
Sloot met koeien ernaast

Fosfor

in slootwater