Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu monitort en rapporteert over de waterkwaliteit, de WURWageningen University & Research verzamelt gegevens over de landbouwpraktijk, waaronder bemesting en productie. In de webrapportage rapporteren we voor het uitspoelende water de concentraties van nitraat en opgelost totaal fosfor. Voor het slootwater rapporteren we opgelost totaal stikstof en opgelost totaal fosfor. Deze parameters zijn het belangrijkst voor de verschillende watertypen. De resultaten van opeenvolgende jaren bieden de mogelijkheid om trends in de waterkwaliteit vast te stellen.

Webrapportages basismeetnet

Sinds 2011 rapporteren we via een webrapportage over de jaarlijkse nutriëntenconcentraties. Via het linkerbermmenu kunt u een keuze maken voor een jaar. 

Tot en met 2010 werden de jaarrapportages zowel in PDF-vorm als in gedrukt rapport gepubliceerd. Klik hieronder voor de rapporten van desbetreffende jaar.

Trends

Wilt u meer weten over de trends in nutriëntenconcentraties? Ieder jaar worden de trends geactualiseerd.

Zelf meetgegevens selecteren

Het is ook mogelijk om ook zelf meetnetgegevens te selecteren.