Naast de prioritaire leidinginstallaties, natte koeltorens, en zwembaden zijn er nog een aantal andere risicovolle waterinstallaties waar het uitvoeren van legionellapreventie noodzakelijk is om ziektegevallen te voorkomen.

Om welke installaties gaat het?

 1. Mobiele of tijdelijke whirlpools of andere vernevelende baden waarbij de regelgeving van de badinrichtingen (BHVBZ) of drinkwaterwet niet van toepassing is. Bijvoorbeeld een bubbelbad kleiner dan 2 m2 of een bubbelbad op een verkooplocatie of bij een evenement. Zelfs wanneer er geen mensen gebruik maken van de baden, vormen de baden een risico voor passanten en omstanders.
 2. Tijdelijke waterinstallaties met vernevelende tappunten of apparatuur (o.a. mobiele douche-units, sproeisystemen voor afkoelen publiek);
 3. Fonteinen, spray park-installaties en vergelijkbare watersproeiers in of onder een (deels) overdekte of overkapte omgeving (bijvoorbeeld tent of overkapping). Het gaat hierbij alleen om fonteinen of sierwaterinstallaties waarbij een motor met kracht fijne waternevel produceert en die niet zijn geplaatst in oppervlaktewater;
 4. Mistsystemen zoals terraskoeling, lucht- of productbevochtiging. Dit zijn systemen waar water zeer fijn wordt verneveld en verspreid naar de omgeving;
 5. Mobiele koelers (bijvoorbeeld mistventilators). Deze systemen zijn vergelijkbaar met mistsystemen. Bij mobiele koelers wordt water verneveld in combinatie met een ventilator;
 6. Mobiele of tijdelijke natte koeltorens die niet van een inrichting zijn, zoals op een bouwterrein. Dit zijn installaties die gebruikt worden om een bedrijfsproces te koelen.

Waar moet u bij deze installaties op letten?

 • Indien het om een evenement gaat: voer legionellapreventie uit volgens de eisen in de evenementenvergunning. Indien er geen specifieke eisen voor legionella preventie bij risicovolle waterinstallaties in de evenementenvergunning zijn opgenomen, neem dan als organisator tijdig contact hierover op met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).
 • Laat voor aanvang van een evenement een risicoanalyse opstellen, en zorg dat het beheersplan tijdens het evenement correct wordt uitgevoerd.
 • Neem alleen watermonsters van complexere waterinstallaties (zoals grote waterdecoraties, whirlpools, mistsystemen en natte koeltoren) als die 8 dagen of langer in gebruik zijn. De monstername en –analyse moet worden uitgevoerd door een erkend laboratorium.
 • Neem contact op met de GGD als legionella in de waterinstallaties wordt aangetroffen.

Let bij gehuurde vernevelende waterinstallaties op het volgende:

 • Zorg dat de leverancier van de installatie een verklaring kan tonen waarin staat dat de installatie bij levering schoon en droog is.
 • Zorg dat de verhuurder eventuele gebreken of mankementen tijdig verhelpt.