Een natte koeltoren is een installatie die gebruikt wordt voor de afkoeling van een gebouw of een industrieel proces. De koeltoren vernevelt water, dat zich als een lichte mist verspreidt. Via de waternevel kunnen legionellabacteriën eenvoudig terechtkomen in de lucht die mensen inademen. Juist bij inademing kunnen legionellabacteriën gevaarlijk zijn.

Bij een natte koeltorens moet een risicoanalyse en een legionella-beheersplan worden opgesteld. Ook moet  een logboek worden bijgehouden. Informatie hierover vind u bij het kenniscentrum infomill en ook in de ISSO publicatie 55.3

Registratie natte koeltorens

Om controles eenvoudiger te maken, moet de gemeente of omgevingsdienst elke natte koeltoren op haar grondgebied registreren. Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft hiervoor een richtlijn ontwikkeld. Gemeenten kunnen die gebruiken als zij natte koeltorens registreren.

Zelf een natte koeltoren melden

Als u een natte koeltoren in werking heeft dan moet u deze melden bij het bevoegd gezag. Dat kan  de gemeente zijn of de Omgevingsdienst.  Werkt u voor een onderhoudsbedrijf aan koeltorens? Vergeet dan niet om de eigenaar te wijzen op de meldplicht.

Om bij een uitbraak snel maatregelen te kunnen nemen, is het belangrijk dat de locatie van alle natte koeltorens bekend is. Op dit moment is slechts een deel van alle natte koeltorens geregistreerd. Weet u een natte koeltoren te staan? Dan kunt u helpen de bronopsporing te verbeteren door een natte koeltoren te melden bij de Atlas Leefomgeving. De toezichthouder zal uw melding dan controleren. Indien uw melding inderdaad een natte koeltoren betreft, zal deze later op de kaart zichtbaar worden.