Bij sommige leidingwaterinstallaties is de kans op ziektegevallen groter en daarom is legionellapreventie op deze locaties wettelijk verplicht. Deze locaties worden ‘prioritaire leidingwaterinstallaties’ genoemd. Om de groei van legionellabacteriën in het water te voorkomen moeten deze locaties o.a. een risicoanalyse en een beheersplan opstellen en uitvoeren. Twee keer per jaar worden watermonsters genomen om te controleren of de beheersmaatregelen voldoende effectief zijn. 

Prioritaire locaties zijn  o.a.:

  • Ziekenhuizen, verpleeghuizen en bepaalde zorginstellingen  
  • Gebouwen met een logiesfunctie (o.a. hotels, pensions) 
  • Badinrichtingen (zwembaden, sauna’s) 
  • Kampeerterreinen 
  • Jachthavens 
  • Truckstops (met douches voor publiek gebruik).

De gehele lijst met prioritaire locaties vindt u op de website van de rijksoverheid. 

Niet-prioritair: geen legionellapreventie nodig
Voor de leidingwaterinstallatie van onder meer gymzalen, sportcomplexen, scholen en kinderdagverblijven is legionellapreventie niet verplicht. De kans dat op deze locaties iemand ziek wordt door legionella is erg klein. Voor de invulling van de wettelijke zorgplicht, is aanleg, gebruik en onderhoud van de waterinstallatie volgens de regels van het bouwbesluit (NEN1006) wel belangrijk. Het RIVM vindt het uitvoeren van een legionella-beheersplan en het nemen van watermonsters voor deze “niet-prioritaire” installaties niet nodig om aan de zorgplicht voor deugdelijk drinkwater te voldoen. 

Meer uitleg waarom legionellapreventie niet bij alle openbare drinkwaterinstallaties nodig is vindt u bij de uitleg over het onderscheid tussen prioritaire en niet-prioritaire locaties.