Als de patiënt misschien besmet is tijdens een verblijf in een accommodatie (in binnenland of buitenland), dan meldt het RIVM dat bij een internationaal registratiesysteem. Daardoor kunnen ook in het buitenland maatregelen worden genomen.

Reizen is een bekende risicofactor voor het oplopen van een legionellalongontsteking. Van alle gemelde legionellosepatiënten in Nederland heeft bijna de helft tijdens de 14-daagse incubatieperiode een reis gemaakt of buiten de eigen woning overnacht. Meer informatie en cijfers vind u in het artikel Legionellapneumonie als vakantiesouvenir: reisgerelateerde legionellosemeldingen in 2012 en 2013.

Procedures bij reisgerelateerde legionellose

Legionellose is een meldingsplichtige ziekte. De arts of laboratorium die de ziekte vaststelt meldt dit aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). GGD'en melden het aan het CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)/RIVM (Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM). Het CIb meldt legionellosepatiënten die vermoedelijk besmet zijn in een verblijfsaccommodatie aan ELDSNet European Legionnaires' Disease Surveillance Network (European Legionnaires' Disease Surveillance Network) (European Legionnaires’ Disease Surveillance Network). ELDSNet beheert een internationaal registratiesysteem waarin verblijfsaccommodaties (in alle landen) zijn opgenomen die geassocieerd zijn met één of meer legionellosepatiënten. Met behulp van het registratiesysteem kunnen clusters worden opgespoord waarbij patienten uit verschillende landen betrokken zijn.

Cluster

Indien binnen 2 jaar 2 of meer legionellosepatienten gerelateerd kunnen worden aan dezelfde accommodatie spreken we van een cluster. Hoewel dit niet hoeft te betekenen dat het hotel de bron van infectie is, is het wel een reden voor nader onderzoek. Er is mogelijk een verhoogd risico op besmetting, en daarom zijn maatregelen nodig.

Bij een cluster informeert ELDSNet de nationale gezondheidsautoriteiten van het betreffende land. Binnen de Europese Unie (EU Europese Unie (Europese Unie)) zijn afspraken gemaakt over het opvolgen van een cluster. De autoriteiten van het land waar de accommodatie gevestigd is, doet onderzoek, en rapporteert aan ELDSNet over het onderzoek en de maatregelen.
Als een Europese accommodatie met een cluster niet meewerkt aan het onderzoek of de accommodatie krijgt de legionellabesmetting niet tijdig onder controle, dan wordt dit door ELDSNet gemeld aan de reisbranche (via de ANVR Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen.)). De reisorganisaties dragen zorg voor het informeren en evacueren van de gasten van de accommodatie. Op de website van ELDSNet worden de accommodaties gepubliceerd.

Als er sprake is van een cluster in een land buiten de EU, wordt hiervan melding gemaakt door ELDSNet aan de Wereldgezondheidsorganisatie ( WHO World Health Organization (World Health Organization)). De WHO zal het ministerie van Volksgezondheid van het betreffende land hierover informeren en verzoeken om maatregelen te nemen. Bij clusters buiten Europa informeert ELDSNet ook de reisbranche, zodat deze de reizigers kunnen informeren.