Met dit bericht informeren wij u over een aantal actuele ontwikkelingen rond de afleiding, beoordeling en vaststelling van probitrelaties.

Er heeft een beperkte wijziging plaatsgevonden in de methodiek voor het afleiden van probitrelaties, dit betreft de wijze waarop omgegaan wordt met het poolen van data. Een gedetailleerde beschrijving van deze wijziging is opgenomen in het addendum bij het rapport ‘Method for derivation of probit functions for acute inhalation toxicity’, RIVM report 2015-0102’ en is te vinden op onze website.

Deze wijziging heeft als gevolg dat een aantal eerder gepubliceerde probitrelaties opnieuw is afgeleid. Deze nieuwe probitrelaties zijn nu op inhoudelijke gronden goedgekeurd door de toetsgroep probitrelaties en zijn opnieuw voor extern commentaar gepubliceerd, met de status voorgesteld:

Benzylchloride

Tetrachloorsilaan

Trichloorsilaan

Waterstofchloride

Dichloorsilaan

Tetracarbonylnikkel

Voor de volgende stoffen leidt het addendum niet tot nieuwe inzichten. Voor deze stoffen heeft de externe commentaar ronde inmiddels plaatsgevonden, en deze stoffen krijgen nu de status interim:

1,2 dichloorethaan

Allylamine

Chlooracetaldehyde

Dimethylamine

Formaldehyde

Trimethylamine

Ethyleenimine

De probitrelaties voor de volgende stoffen zijn nieuw afgeleid en op inhoudelijke gronden goedgekeurd door de toetsgroep probitrelaties. Deze zijn nu voor extern commentaar gepubliceerd, met de status voorgesteld. We verzoeken u om uw commentaar voor 10 april 2017 te sturen naar safeti-nl@rivm.nl:

Allylchloride

Ammoniak

Arsine

Dimethylsulfaat

Fosfine

Methylamine

Propylamine

Propyleenimine

Een actueel overzicht van de afgeleide probitrelaties en hun status en achtergrondinformatie is te vinden op;

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/Probitrelaties/Statusoverzicht_probitrelaties

Vragen?

Voor uitgebreide informatie over de afleiding, beoordeling en vaststelling van probitrelaties verwijzen wij u naar onze website. Mocht u naar aanleiding van dit nieuwsbericht of de informatie op de website nog vragen hebben, dan horen wij dat graag via safeti-nl@rivm.nl