In deze korte film van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rotterdam Rijnmond ziet u hoe het besmettelijke norovirus zich verspreidt en welke maatregelen u kunt nemen om uzelf en anderen te beschermen.

De film is vooral bedoeld voor medewerkers van verpleeghuizen en woonzorgcentra die te maken krijgen met een uitbraak van norovirus. In de film is te zien hoe het virus zich verspreidt en wat medewerkers zelf kunnen doen om zichzelf en anderen te beschermen, met als belangrijkste maatregel het handen wassen.

http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/filmnorovirus