man maakt stal schoon

Voor mensen die werken op een zorgboerderij is het belangrijk om te weten dat zij zichzelf kunnen beschermen tegen infectieziekten. Denk bijvoorbeeld aan regelmatig goed handen wassen of de juiste beschermende kleding dragen tijdens het schoonmaken van een stal. Daarom hebben RIVM, Stigas Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sector (Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sector), LTO Nederland en de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en Utrecht en Hart voor Brabant een poster gemaakt die in de zorgboerderij opgehangen kan worden. Hierop worden de belangrijkste hygiëneregels op een duidelijke manier uitgelegd.

Voorkom besmetting

Op een zorgboerderij werken mensen die speciale zorg of hulp nodig hebben. Dit kunnen mensen zijn met een (verstandelijke) beperking of mensen die bezig zijn met re-integreren in de maatschappij. Tijdens het werk kunnen zij in aanraking komen met ziekteverwekkers. Door hygiënisch te werken kunnen zij voorkomen dat ze daardoor ziek worden. 

Poster met hygiënemaatregelen

Het RIVM, Stigas Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sector (Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sector), LTO Nederland en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en regio Utrecht en Hart voor Brabant hebben een poster gemaakt waarop op een duidelijke manier de belangrijkste hygiëneregels vermeld staan. De maatregelen zijn in eenvoudige taal opgeschreven en worden met illustraties verduidelijkt. Daarnaast wordt aangegeven wanneer de mensen naar de begeleiders toe moeten gaan om hen om advies te vragen. Voor de begeleiders is extra informatie beschikbaar, waarmee zij kunnen zorgen dat de werknemers op de zorgboerderij optimaal beschermd zijn. 

Download de poster: Voorkom ziek worden op de boerderij