Op deze pagina vindt u voorlichtingsmateriaal voor begeleiders en medewerkers van vooral zorgboerderijen. Download hier de poster Voorkom ziek worden op de boerderij. Of lees hieronder de toelichting op deze poster.
 

Jezelf schoonhouden

Voorkom dat er ziekteverwekkers uit de stal mee naar binnen of naar buiten worden
genomen via schoenen, laarzen, kleding of handen van de medewerkers. Dit is belangrijk
voor de gezondheid van de dieren en de medewerkers.

De volgende maatregelen beperken het risico op het verspreiden van ziektekiemen:

 • Iedereen draagt beschermende kleding (overall en laarzen) van het eigen bedrijf. 
 • Was handen met water en zeep voor het eten, drinken of het verlaten van het bedrijf. Bekijk de handenwasinstructie op de website van het RIVM.
 • Hang schone overalls aan de kapstok en doe vuile overalls in de wasmand. Was overalls op het bedrijf.
 • Eet of drink niet in de verblijven van de dieren.

Schoonmaken

Ziekteverwekkers kunnen overleven in stof. Bij het verplaatsen van stof door vegen of bij gebruik van de hogedrukspuit kunnen ziekteverwekkers in de lucht terechtkomen. Ze kunnen dan ingeademd worden.

De volgende maatregelen beperken het risico op het inademen van ziektekiemen bij
schoonmaak:

 • Draag een mondkapje bij het vegen in een stoffige en/of slecht geventileerde ruimte.
 • Maak voordat je met de hogedrukspuit aan het werk gaat het oppervlak of de ruimte eerst vrij van het grof vuil. Draag tijdens het schoonspuiten waterafstotende kleding, een spatmasker en een mondkapje.

Wondjes verzorgen

Wanneer je een wondje hebt, kunnen ziekteverwekkers je lichaam binnendringen. Daar
kun je ziek van worden. Als je op een boerderij werkt, komen er verschillende ziekteverwekkers op je huid of kleding.

Het is dus belangrijk dat als iemand tijdens het werk een wondje krijgt, dit goed te verzorgen. Dit doe je door het wondje en de huid eromheen goed te spoelen met water totdat het schoon is. Ontsmet daarna het wondje met 70% alcohol of Betadine. Droog de omgeving van de wond af met een schone doek. Dek de wond daarna af met een pleister of verbandje om te voorkomen dat er vuil in de wond komt.

Wees extra alert bij een bijtwond. Een bijtwond is altijd besmet met (ziekte)kiemen. Het is daarom extra belangrijk om de wond goed schoon te maken en te ontsmetten. Neem contact op met een (huis)arts. Deze kan dan beoordelen of er aanvullende maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld een tetanusprik).

Neem daarnaast altijd contact op met een (huis)arts voor advies of behandeling als:

 • Het bloeden niet stopt.
 • De wond niet schoon of onvoldoende schoon gemaakt kan worden.
 • De wond groter is dan de helft van de handpalm van het slachtoffer.
 • Botten, spieren of andere onderhuidse weefsels zichtbaar zijn.
 • Er wonden in het gezicht zijn, bij de ogen of geslachtsdelen.
 • Er in de wond een voorwerp vastzit.
 • Er sprake is van een steekwond met vuil voorwerp.
 • De wond gaat ontsteken (roodheid, zwelling, pijnlijkheid).

Zwanger of zwakke gezondheid?

Zwangere vrouwen, ouderen en chronisch zieken krijgen sneller een infectie doordat ze een minder goede afweer hebben. Voor hen kan werken met dieren een risico zijn. Ook kunnen bepaalde infecties gevaarlijk zijn voor een ongeboren kind.

Laat medewerkers niet in een stal aanwezig zijn waar werkzaamheden zijn bij de geboorte of waarbij contact met geboortemateriaal en mest (bijvoorbeeld bij het uitmesten van stallen of hokken) mogelijk is. Dit is nóg belangrijker wanneer het gaat om doodgeboortes of vroeggeboortes van de dieren.

Zwangere vrouwen, ouderen of chronisch zieken kunnen bijvoorbeeld wel de volwassen dieren voeren als er geen geboortes in de stal plaatsvinden.

Aanvullende adviezen voor de begeleider/werkgever

 • Laat alleen de begeleider, een ervaren verzorger en de vaste dierenarts de zieke dieren verzorgen/behandelen. Zet zo mogelijk de zieke dieren apart. Zieke dieren kunnen soms besmettelijk zijn voor mensen en andere dieren. Om te voorkomen dat een persoon ziek wordt of dat de ziekte onder dieren wordt verspreid is het belangrijk om hygiëne maatregelen strikt op te volgen. 
 • Drink geen onbewerkte/rauwe melk. In rauwe (onbewerkte) melk kunnen ziekteverwekkers voorkomen. Het wordt daarom afgeraden om rauwe melk te drinken. Breng rauwe melk altijd eerst aan de kook voordat je het drinkt/gebruikt. Door de hitte gaan ziekteverwekkers dood.