RIVM'ers werken samen met andere experts en andere organisaties in verschillende kennisnetwerken. Deze kennisnetwerken gaan over uiteenlopende thema's of onderwerpen. Hierdoor wordt alle beschikbare kennis goed gebruikt en gedeeld.