RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu'ers werken samen met andere experts en andere organisaties in verschillende kennisnetwerken. Deze kennisnetwerken gaan over uiteenlopende thema's of onderwerpen. Hierdoor wordt alle beschikbare kennis goed gebruikt en gedeeld.