Op deze pagina staat informatie voor deelnemers aan het PIENTER Corona onderzoek.

Half februari 2021 ontvingen alle deelnemers van de vorige rondes opnieuw een uitnodiging voor deelname aan de 4e onderzoeksronde. Iedereen wordt gevraagd om met een vingerprikje zelf bloed af te nemen en weer een vragenlijst in te vullen. De 5e ronde is in juni 2021 gestart.

 • Probeer zoveel mogelijk op dezelfde dag het vingerprikje af te nemen en de vragenlijst in te vullen. Stuur het afgenomen bloed zo snel mogelijk op, het liefst binnen 3 dagen.
 • Vragenlijst: hiervoor heeft u per mail instructie ontvangen. U logt in bij www.rivmportal.glean.nl met uw gegevens en vult daar de online vragenlijst in.
 • Heeft u de mail niet voor 17.30 uur ontvangen, of vult u liever een papieren vragenlijst in, mail dan naar PIENTERonderzoek@rivm.nl.
 • Heeft u de vorige ronde een papieren vragenlijst ontvangen, dan ontvangt u de vragenlijst ook deze ronde weer op papier. Deze komt in een andere envelop dan de vingerprikset.
 • Bloedafname: op deze pagina staat een algemeen instructiefilmpje voor het afnemen van een vingerprikje. De vingerprikinstructie is vernieuwd en bevat de meest actuele uitleg en een vernieuwd afname buisje. Het bloedbuisje stuurt u in de speciale envelop (in het dichte plastic zakje) terug naar het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Voorbeeldfilmpje van een vingerprikje

Foto video pienter corona onderzoek instructie afname vingerprikbloed

Bekijk de video: Instructie vingerprikje 

Over medisch wetenschappelijk onderzoek

Ieder onderzoek waarbij aan deelnemers gevraagd wordt om lichaamsmateriaal, zoals bloed af te staan wordt door een METCmedisch-ethische toetsingscommissie getoetst. De medisch-ethische toetsingscommissie MEC-UMedical Research Ethics Committees United heeft dit onderzoek goedgekeurd.

Wil je meer informatie over het meedoen aan medisch wetenschappelijk onderzoek?

Vragen?

Lees onze veelgestelde vragen en antwoorden. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 15:00 uur op telefoonnummer: 030 ‐ 274 32 99 (noem dan dat je meedoet aan het PIENTER Corona onderzoek). Of per mail: PIENTERonderzoek@rivm.nl

Veelgestelde vragen

Ik heb geen uitnodiging gekregen, kan ik nog meedoen?

U kunt helaas niet (meer) meedoen. Meedoen aan het onderzoek kan alleen als u daarvoor een uitnodiging heeft ontvangen. Deelnemers konden zich hiervoor tot 5 juni 2020 aanmelden.


Wat is het verschil met het onderzoek van Sanquin?

Zowel Sanquin als het PIENTER Corona onderzoek onderzoekt bloed van deelnemers op antistoffen tegen het coronavirus. Verschillen tussen de twee studies zijn:

 • Sanquin onderzoekt  bloed van mensen tussen de leeftijd van 18 en 79 jaar. De leeftijden van de Pienter Corona deelnemers variëren van 1 tot 91 jaar.
 • Sanquin onderzoekt het bloed van bloeddonoren. Bloeddonoren zijn voornamelijk mensen met een goede gezondheid. Deelnemers aan het PIENTER Corona onderzoek zijn willekeurig gekozen mensen uit de Nederlandse bevolking. Dit zijn zowel mensen met een goede als minder goede gezondheid.

Het  PIENTER Corona onderzoek geeft in vergelijking met Sanquin een beter beeld van de algemene Nederlandse bevolking. Ook kunnen we - doordat dezelfde mensen in de tijd worden gevolgd - met het PIENTER Corona onderzoek de opgebouwde immuniteit gedurende de epidemie en in de toekomst analyseren. Aanvullend brengt het PIENTER Corona onderzoek een uitgebreidere inventarisatie van mogelijke risicofactoren en gezondheidsklachten in kaart.


Onderzoeken jullie ook of mensen voor een tweede keer besmet zijn met het coronavirus?

Dit onderzoeken we niet. Een deelnemer aan het PIENTER Corona onderzoek wordt gevraagd om in anderhalf jaar tijd meerdere keren een bloedmonster op te sturen. Nadat een aantal bloedmonsters beschikbaar is, kunnen wijzigingen in de hoeveelheid antistoffen in het bloed een aanwijzing zijn dat een deelnemer nogmaals in aanraking is geweest met het coronavirus. Echter, om zeker te weten dat een deelnemer voor een tweede keer besmet is, moet het virustype bepaald worden via een coronatest als hij/zij klachten heeft. Dit is niet wat we in het PIENTER Corona onderzoek doen.

Over inloggen

Ik heb nog geen inlogcode ontvangen. Wat moet ik doen?

De inlogcode voor de vragenlijst ontvangt u per mail. Let op: het kan zijn dat deze mail in uw SPAM of ongewenste mailfolder terecht komt. De mail met inlogcode wordt verzonden op dezelfde dag dat u het bloedafname pakketje in de brievenbus krijgt. Dit kan ’s ochtends zijn, maar ook later op de dag (voor 17:30 uur). Heeft u het bloedafname pakketje al een dag in huis, maar nog geen inlogcode ontvangen, neem dan contact met ons op. Contact opnemen kan via PIENTERonderzoek@rivm.nl. Heeft u een nieuw e-mailadres? Dan kunt u dat ook via dit mailadres aan ons doorgeven.


Hoe kom ik aan een wachtwoord?

Op de dag dat u het bloedafname pakketje in de brievenbus krijgt, ontvangt u per mail nieuwe inloggegevens. U krijgt hierbij ook een nieuw wachtwoord. Uw inloggegevens van de vorige ronde werken niet meer. Met uw nieuwe inloggegevens heeft u toegang tot de portal pagina. Hier kunt u eventueel een nieuw wachtwoord aanvragen door op > Wachtwoord vergeten? te klikken. U ontvanht als u het e-mailadres heeft gebruikt dat bij ons bekend is vervolgens een email met een link. Die link is eenmalig aan te klikken. Als u gebruik maakt van een nieuw emailadres en dit nog niet aan ons heeft doorgegeven, neem dan contact met ons op via PIENTERonderzoek@rivm.nl.


Ik verander mijn wachtwoord, maar vervolgens bevriest het scherm. Wat moet ik doen?

Dit kan gebeuren als u een wachtwoord manager gebruikt. Sluit eerst de internet browseraf. U kunt via instellingen de wachtwoord manager uitzetten. Of u kunt een Incognito of Privacy window gebruiken. U kunt ook een andere internet browser gebruiken (Google Chrome, Safari, enz.).

Over de vragenlijst

Ik ben ingelogd, maar zie geen vragenlijst

Nadat u het nieuwe wachtwoord heeft opgeslagen, komt u op het beginscherm van uw persoonlijke portal pagina terecht. Vanuit het beginscherm zijn er verschillende mogelijkheden om de vragenlijst te openen:

 1. Op het beginscherm van de portal ziet u een blauw/groen vlak met de tekst: “Klik in dit vak om direct naar de vragenlijst te gaan.”. Klik overal in dit vlak en u komt direct uit bij uw vragenlijst. 
 2. Links in het scherm bevindt zich een keuzemenu. Klik op de laatste optie (‘Vragenlijsten’) in dit keuzemenu. 
  U wordt naar het onderstaande scherm geleid. Op dit scherm ziet u de beschikbare vragenlijst (passend bij uw leeftijdsgroep) en de status van de vragenlijst. Klik op de vragenlijst om het te openen.
  Ziet u geen keuzemenu links in het scherm? Maak dan uw webpagina groter of klik op de drie witte streepjes linksboven in het scherm om het keuzemenu te tonen: 

Over het vingerprikje

Waarom willen jullie dat ik het bloed binnen enkele dagen na ontvangst van de vingerprikset opstuur?

Omdat we onderzoek doen over een bepaalde tijdsperiode, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen binnen een zo kort mogelijke tijd. Als we de vingerprikjes binnen krijgen op het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doen we zo snel mogelijk de laboratorium analyses. En kunnen we de resultaten ook snel koppelen aan de vragenlijstgegevens.


Ik ben een paar weken op vakantie of niet beschikbaar en kan niet meteen de bloedafname doen, heeft het dan nog zin?

Ja, alle bloedmonsters die binnenkomen worden gemeten. Zodra de grootste groep binnen is gaan we meten en analyseren. Alles wat daarna binnenkomt meten we later en levert ook belangrijke informatie op.


Hoeveel bloed moet er in het buisje?

Probeer het buisje goed te vullen. Als dit niet lukt, probeer dan ten minste 10-20 druppels bloed op te vangen in het buisje.


Ik krijg geen bloed uit mijn vinger, zijn er nog tips?

De beste prikplek is de middel- of ringvinger aan de hand die u niet gebruikt om te schrijven. Prik aan de zijkant van de top van de vinger voor goede doorbloeding. Voor het prikken helpt het om uw hand een paar minuten in warm water te houden (of een glas warm water vast te houden) of te zwaaien met uw armen of in beweging te komen door bijvoorbeeld trap te lopen. Daarna kunt u de vinger masseren. Hierdoor wordt de doorbloeding in uw vingers verbeterd en kunt u makkelijker (genoeg) bloed uit uw vinger krijgen. Nadat u in uw vinger heeft geprikt, drukt u met een andere vinger vlak naast de prikplaats om de bloeddruppels op gang te brengen. Houdt de vinger waarin u geprikt heeft hierbij naar beneden. Het kan even duren voordat een druppel bloed tevoorschijn komt, dit is normaal. Het helpt vaak om een wrijvende beweging naar uw vingertop te maken. Deze en andere instructies kunt u ook terugvinden in het formulier “Instructies voor afname van vingerprikbloed” die u bij uw bloedafname pakketje heeft ontvangen. Ook kunt u op deze pagina een voorbeeldfilmpje vinden van hoe u een vingerprikje afneemt.


Ontvang ik een uitslag van mijn vingerprik?

Deelnemers hebben na ronde 3 een persoonlijke uitslag gekregen van de bloedtesten van ronde 1-3. Ook na ronde 4 zijn de persoonlijke uitslagen van de bloedtesten met de deelnemers gedeeld. In de uitslagbrief laten wij weten of er bij hen antistoffen tegen het coronavirus in het bloed zijn gemeten en wat dat betekent. In het vervolg zullen deelnemers na elke onderzoeksronde een persoonlijk uitslag ontvangen.

Op onze website staan alleen de algemene resultaten. Persoonlijke resultaten publiceren wij niet op onze website.

Als er geen uitslag is
Soms gebeurt het dat wij een bloedmonster niet kunnen testen op antistoffen. Dan kunnen wij geen persoonlijke uitslag terugkoppelen. Soms is het afnemen van het bloed niet helemaal goed gegaan, of er was te weinig bloed om een goede test uit te voeren. Als dat het geval was, melden wij dat in de persoonlijke uitslagbrief.

Overig

Ik ben verhuisd, moet ik dit doorgeven?

We vinden het fijn als u uw nieuwe adres doorgeeft. We veranderen dan uw adresgegevens in ons deelnemersbestand, zodat onze post voor u naar het juiste adres wordt verstuurd. U kunt uw adreswijziging doorgeven via PIENTERonderzoek@rivm.nl.


Hoe zit het met veiligheid?

Het gebruik van persoonsgegevens is wettelijk vastgelegd in de AVGalgemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG. Het PIENTER Corona onderzoek houdt zich aan alle richtlijnen van de AVG. Wij doen er dus alles aan om uw privacy  te waarborgen. De envelop waar u het vingerprik bloedmonster in opstuurt is speciaal bedoeld voor dit doel. Uw bloed wordt zo veilig verstuurd.


Krijg ik nog iets van infectieradar te horen?

Infectieradar staat sinds oktober weer online, nadat het de radar opnieuw is opgezet en uitgebreid getest. Het nieuwe systeem is volledig getest en veilig bevonden.

In de vragenlijst van het PIENTER Corona onderzoek is aan deelnemers gevraagd of zij willen deelnemen of al meedoen aan Infectieradar. Deelnemers hebben in december 2020 een uitnodiging voor de vernieuwde Infectieradar ontvangen.

U kunt meer lezen over Infectieradar op: https://www.rivm.nl/infectie-radar.