'Blauw en groen': ondersteuning GGD-advisering klimaatadaptatie aan gemeenten

Beschrijving

Op basis van een expert-based overzicht, met uitgebreide literatuursearch, zijn 3 inhoudelijke factsheets gemaakt over infectieziekterisico’s bij de (her)inrichting van de leefomgeving met water- en groenelementen in het kader van klimaatadaptatiestrategieën. Deze factsheets kunnen de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en gebruiken bij hun advisering aan gemeenten in hun werkgebied.

Uitvoering

GGD Regio Utrecht, GGD IJsselland, GGD Groningen,  afgerond 2022

Producten

  • Achtergrond document Blauw en groen, goed doen
  • Factsheet Klimaatadaptatie Groen en Infectieziekten
  • Factsheet Klimaatadaptatie Blauw en infectieziekten
  • Factsheet Klimaatadaptatie Groen en allergene