Mpox is van oorsprong een ziekte die van dier op mens kan overgaan, een zoönose. Echter in de uitbraak in het voorjaar van 2022 vindt wereldwijd de besmetting van mens op mens plaats. Net als bij een besmetting met pokken ontstaat er huiduitslag. Eerst zijn het rode vlekken gevolgd door blaasjes. Deze blaasjes drogen in en vormen dan de korstjes die van de huid af vallen. Ook klachten als koorts, hoofdpijn, spierpijn horen bij het ziektebeeld.

DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid) van mpox-virus in rioolwater

Het RIVM heeft onderzocht of het mpox-virus is te vinden in het rioolwater. Om het virus te kunnen vinden, wordt specifiek gezocht naar het genetisch materiaal DNA van het virus. In de periode 23 mei tot 3 juli 2022 zijn monsters van acht verschillende locaties onderzocht: 2 rioolwaterzuiveringen van Amsterdam, 5 Amsterdamse wijken en Schiphol. Op alle locaties is het DNA van het mpox-virus in het rioolwater aangetroffen. In de monsters van de Amsterdamse locaties werd vaker het mpox-virus aangetroffen dan in monsters van Schiphol.   

Korstjes van de huid of via ontlasting?

Het onderzoek toont niet aan hoe het mpox-virus precies in het rioolwater komt. Dit kan zijn door het wassen van de huid, waardoor korstjes in het afvalwater komen en dus in het riool.  Het is ook mogelijk dat het virus wordt uitgescheiden in de ontlasting (poep).