Van november 2023 tot november 2024 doet RIVM samen met het Trimbos-instituut onderzoek naar drugs in het riool. Het gaat om een nationale proef, waarbij metingen worden gedaan naar vijf soorten drugs: cocaïne, crystal meth, ecstasy, speed en (nieuwe) designerdrugs. 

Het RIVM meet op verschillende momenten in het jaar de hoeveelheid: benzoylecgoinine, methamfetamine, mdma, amfetamine en 3-cmc & 4-cmc in het rioolwater van Nederland. Deze metingen geven naar verwachting een meer volledig beeld van de hoeveelheid drugs die mensen in Nederland gebruiken. Rioolwateronderzoek kan dan een extra onderzoek zijn naast bijvoorbeeld de nationale drugsmonitor (NDM New Delhi Metallo-β-Lactamase (New Delhi Metallo-β-Lactamase)) van het Trimbos-instituut. 

Representatief rioolwateronderzoek

De proef is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gebieden waar gemeten wordt zijn verspreid over het land. De gebieden verschillen in bevolkingssamenstelling en zijn verdeeld over stedelijk en landelijk gebied. De proef geeft zo een goed beeld op landelijke en regionaal-niveau (noord, oost, midden, zuid en west).

Hoe werkt het rioolwateronderzoek?

In november 2023 doet het RIVM samen met de waterschapslaboratoria zeven dagen achter elkaar metingen in het riool. Dit is de basismeting (0-meting). Daarna volgen er nog vier metingen: rond de jaarwisseling en in maart, september en november 2024. Na elke meting volgt een analyse. Uiteindelijk geven de vijf analyses samen een beeld van de hoeveelheid drugs in het riool over de tijd en per gebied. Dit beeld vergelijken het Trimbos-instituut en het RIVM met resultaten uit andere onderzoeken naar drugsgebruik in Nederland. Zo kan bepaald worden of rioolwateronderzoek van toegevoegde waarde is voor onderzoek naar drugsgebruik in Nederland. 

Resultaten begin 2025

RIVM publiceert begin 2025 de resultaten van de rioolwatermetingen op regionaal niveau (noord, oost, midden, zuid, west). Samen met het Trimbos-instituut geeft het RIVM daarnaast duiding aan de metingen, waarin vooral de meerwaarde van rioolwateronderzoek centraal komt te staan.