Polio is een ernstige, besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door het poliovirus. Het virus wordt van mens op mens overgedragen. De infectie kan verlammingen geven, kan leiden tot blijvende restverschijnselen en soms tot overlijden.

In 1988 heeft de World Health Assembly besloten dat we polio willen uitroeien. Polio komt nog maar in een paar landen voor, vooral in conflictgebieden en soms na natuurrampen.  

Een eventuele nieuwe opleving van het poliovirus willen we snel ontdekken. Liefst voordat er mensen polio hebben. Daarom onderzoeken we het rioolwater op plaatsen waar minder mensen zich laten vaccineren tegen polio. 
De meeste mensen met polio merken er eerst niet veel van of ze krijgen milde verschijnselen. Maar in de ontlasting is dan wel veel poliovirus te zien. Daarom is onderzoek van rioolwater voor poliovirus een hele goede manier om het virus vroeg op te sporen. Rioolwateronderzoek naar poliovirus wordt wereldwijd toegepast.