Het Centrum voor Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid ( DMG Department of Sustainability, Environment and health (Department of Sustainability, Environment and health)) staat voor het verduurzamen van de samenleving, zodat onze leefomgeving nu en in de toekomst verstandig kan worden gebruikt. Hiervoor worden onze kennis en inzichten over de invloed van de kwaliteit van de leefomgeving op de mens (gezondheid en welzijn) en op ecosystemen ingezet.

DMG Department of Sustainability, Environment and health (Department of Sustainability, Environment and health) zet zich in voor leefbaarheid, ook op de lange termijn. Dit omvat onderbouwd advies over een gezonde en duurzame inrichting van onze leefomgeving, maar ook bijvoorbeeld het duurzaam gebruik van (afval)stoffen en natuurlijke hulpbronnen. De leefomgeving kan hiermee zo optimaal en duurzaam mogelijk ingericht worden met het oog op de leefbaarheid op lange termijn. Dit omvat ook duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals grondstoffen (bijvoorbeeld aard- en schaliegas) en energiebronnen (bijvoorbeeld windenergie).

Daarnaast analyseert DMG welke maatregelen de leefomgeving verbeteren en effecten van klimaatverandering daadwerkelijk beperken, zodat overheden gericht beleid kunnen inzetten en maatregelen kunnen nemen.

Het Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid staat onder leiding van dhr.drs.R. (René) van der Ent.

Expertisevelden DMG

Contact

 

DMG
 

Contactgegevens
 

Telefoon
 

+ 31 (0)30 274 91 11

E-mail
 

DMG-Secr@rivm.nl
 

 

Naar de pagina Organisatie