SOAP

Personen met een verhoogd risico op soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening) kunnen zich laten testen bij de Centra Seksuele Gezondheid (CSGs) van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). De CSGs registreren van elk soa-consult informatie zodat cliënten geschikte zorg krijgen. Een deel van deze informatie wordt gecodeerd, dus zonder naam, adres- en contactgegevens, opgestuurd naar het RIVM. Deze informatie komt in een database: het Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation (SOAP Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation)), bij het RIVM. Het RIVM bekijkt het aantal soa diagnoses per jaar en of er groepen zijn waarbij soa vaker voorkomen.  Deze resultaten worden gepubliceerd in de halfjaarlijkse thermometer en in een uitgebreid jaarrapport.

Het RIVM gebruikt deze gegevens ook om de zorg bij de CSGs bij te stellen of te verbeteren. Bijvoorbeeld, voor het bepalen van doelgroepen voor de CSGs en op welke soa cliënten getest moeten worden. Aanvullend onderzoek richt zich op het beter begrijpen van de stand van zaken rondom soa en hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus). Ook zorgt onderzoek voor informatie die gebruikt kan worden voor het verbeteren van de soa-zorg. Het onderzoek van het RIVM leidt tot adviezen aan de CSGs, de overheid en tot verdere aanbevelingen voor onderzoek.

Gegevens die in SOAP worden geregistreerd zijn bijvoorbeeld:

  • Demografische gegevens, zoals het geslacht en leeftijd van de cliënt

  • Epidemiologische kenmerken, bijvoorbeeld of de cliënt soa-gerelateerde klachten heeft of gewaarschuwd is voor soa door een partner

  • Uitkomsten van laboratoriumonderzoek en de diagnose

Bekijk voor een volledig overzicht van de gegevens die worden geregistreerd het SOAP registratieformulier (zie documenten SOAP).

Het RIVM beheert de database SOAP en de SOAP registratiecommissie reguleert toegang tot de database en het gebruik ervan. Zo kunnen onderzoeksgroepen toestemming vragen via de SOAP registratiecommissie voor het gebruik van landelijke data voor onderzoeksdoeleinden. De CSGs krijgen altijd toegang tot de gegevens van consulten uitgevoerd in hun centrum, om inzicht te krijgen in de stand van zaken rondom soa bij cliënten van hun CSGs.