Het RIVM monitort de luchtconcentratie en depositie van stikstof. Dit doet het RIVM door de resultaten van metingen en modelberekeningen te combineren. Op deze pagina staat wat het RIVM precies meet en welke modellen worden gebruikt.

Meten

Het RIVM heeft in heel Nederland meetpunten. Met verschillende type instrumenten meet het RIVM daar de concentratie en depositie van stikstofoxiden en ammoniak. Samen met het beheer van de meetlocaties, technisch onderhoud van de instrumenten en de logistiek vormen deze meetpunten een meetnet.     

Meer informatie over meten, meetpunten en meetnetten

Berekenen

Het is niet mogelijk om overal in Nederland te meten. Om toch de situatie voor heel Nederland in kaart te brengen gebruikt het RIVM daarom rekenmodellen. Met die resultaten ontstaat er wel een beeld voor heel Nederland. Die rekenmodellen gebruikt het RIVM ook om te berekenen hoe de concentratie en depositie van stikstof zich in de toekomst kan ontwikkelen. 

Meer informatie over berekenen