Het RIVM speelt een belangrijke rol bij het in kaart brengen van de neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden. We registreren hoeveel stikstof naar de lucht wordt uitgestoten via verschillende bronnen (emissie). Vervolgens meten we via een dicht meetwerknetwerk hoeveel stikstofoxide en ammoniak er in de lucht zit (concentratie) en op de grond terechtkomt (depositie). Omdat we niet overal kunnen meten, gebruiken we modellen om te bepalen hoeveel stikstof er overal in Nederland op de grond neerkomt.

Voor al het werk wat het RIVM doet op het gebied van stikstof gebruiken we de nieuwste wetenschappelijke inzichten. De informatie die we gebruiken en verkrijgen zetten we zoveel mogelijk online zodat iedereen deze kan bekijken.

Registreren

Om precies te weten hoeveel stikstof er in de lucht zit en op de bodem neerkomt, moeten we bijhouden hoeveel stikstof er in de lucht terechtkomt. Stikstofoxiden komen vooral in de lucht door uitlaatgassen van voertuigen en fabrieken. Ammoniak komt vooral van dieren in de veeteelt.

In de Emissieregistratie houdt het RIVM, in samenwerking met vele andere partijen, bij hoeveel stikstof door verschillende bronnen wordt uitgestoten. We registreren niet alleen stikstof, maar ook de uitstoot van 375 andere vervuilende stoffen.

Meten

Het RIVM heeft meetpunten (voor stikstof) door heel Nederland. Deze meetpunten staan zowel binnen als buiten natuurgebieden. We gebruiken verschillende soorten apparaten om te meten hoeveel er van een bepaalde stof in de lucht, het water of de bodem zit. Alles rondom de meetpunten, zoals de organisatie, de mensen en de logistiek, noemen we het meetnet.

Voor meer informatie over onze meetnetten voor stikstof ga naar de pagina Meten.

Berekenen met modellen

Het is niet mogelijk om in heel Nederland te meten hoeveel stikstof er in de lucht zit en neerslaat. Dat is te duur en is praktisch niet haalbaar. Om toch een landelijk dekkend beeld te geven en toekomstverwachtingen te kunnen maken, maakt het RIVM gebruik van rekenmodellen. Met deze modellen berekenen we hoeveel stikstof er neerkomt op een bepaalde plek. Hierbij wordt gekeken naar onder andere de stikstofuitstoot, het weer, de ruwheid van het land en eigenschappen van de begroeiing.

Lees meer over het berekenen van stikstofdepositie met modellen.