Het RIVM doet jaarlijks onderzoek naar het gebruik van straling in de gezondheidszorg. Wij werken in opdracht van  het VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (waaronder de IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)), het SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid)  en de ANVS (Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming). Al ons onderzoek is gericht op het gebruik van straling in de gezondheidszorg en de daarbij behorende voordelen en risico’s voor patiënt, werker, bevolking en milieu. In veel gevallen resulteren die opdrachten in RIVM rapporten of artikelen. Op de pagina medische radionucliden zijn de rapporten te vinden die betrekking hebben op medische radionucliden en de productie hiervan. Op de pagina medische stralingstoepassingen is terug te vinden hoe vaak straling wordt ingezet in de gezondheidszorg, hoeveel straling hierbij gemiddeld wordt gebruikt.

Op deze pagina vindt u een overzicht van rapporten en wetenschappelijke publicaties, die ook betrekking hebben op het onderwerp straling in de gezondheidszorg, maar niet thuis horen op de andere pagina's. Voorbeelden van onderwerpen voor ons onderzoek zijn: diagnostische referentie niveaus, recente ontwikkelingen en  dosisbesparing bij radiologische apparatuur. De publicaties vanaf 2014 zijn hieronder weergegeven.