Straling en radioactiviteit spelen al ruim een eeuw een cruciale rol in de gezondheidszorg. Technieken zoals röntgenfoto's en CT-scans, of het gebruik van radioactieve stoffen, stellen artsen in staat om diagnoses te stellen en behandelingen uit te voeren. Hiermee kunnen ze verschillende aandoeningen detecteren en behandelen, van botbreuken tot kanker. 

Toepassing van straling in de gezondheidszorg  

Het gebruik van röntgenstraling en radioactiviteit in de gezondheidszorg heeft 2 hoofddoelen. Aan de ene kant wordt het ingezet voor het stellen van diagnoses, zoals het maken van röntgenfoto's en CT-scans. Deze technieken helpen bij het stellen van goede diagnoses door inwendige structuren en processen in het lichaam zichtbaar te maken. Aan de andere kant worden straling en radioactieve stoffen gebruikt voor de behandeling van bepaalde ziektes. Daarbij wordt de straling doelgericht gebruikt om bijvoorbeeld kankercellen te doden. 

Gezondheidseffect van gebruik straling 

Hoewel straling nuttig is in de gezondheidszorg, kan het ook invloed hebben op gezonde cellen en op de lange termijn bijdragen aan de ontwikkeling van bepaalde aandoeningen zoals kanker.  

Bescherming 

Om de kans op nadelige effecten van straling zo klein mogelijk te houden, gebruiken zorgprofessionals zo min mogelijk straling om het gewenste medische resultaat te bereiken. Daarnaast volgen zorgprofessionals strenge veiligheidsprocedures en protocollen om te zorgen voor een veilige omgeving. 

Hoe vaak mag iemand bestraald worden? 

Er is geen vastgestelde limiet hoeveel straling een patiënt mag krijgen als gevolg van medische stralingstoepassingen. Het gaat erom dat het voordeel (ontdekken of behandelen van de ziekte) voor de patiënt zwaarder weegt dan de kans op de nadelige effecten van de straling. Deze afweging wordt in samenspraak met de patiënt door de arts gemaakt.  

De rol van het RIVM op het gebied van straling in de gezondheidszorg 

Het RIVM monitort het gebruik van straling in de gezondheidszorg. Dit omvat het registreren hoe vaak onderzoeken met straling plaatsvinden en welke stralingsdosis daarbij gemiddeld wordt toegepast. Deze informatie draagt bij aan een optimaal gebruik van straling in de gezondheidszorg.