Thermisch gereinigde grond is grond die is gereinigd door het te verhitten. Bij de hoge temperatuur verbranden alle organische verontreinigingen zoals olieresten. Ook alle organische stof zoals de humus- en plantenresten verbranden. Hierdoor verschilt thermisch gereinigde grond van de grond die afkomstig is van een natuurlijke bodem. In thermisch gereinigde grond zijn de condities voor bodemleven en plantengroei heel slecht en deze is dus niet geschikt om als zondanig gebruikt te worden.

Thermisch gereinigde grond wordt daarom vooral gebruikt als een alternatief voor zand en grondstof als vulstof, bijvoorbeeld in een dijk. Door de verbrandingsresten van de organische stof krijgt deze grond een zwarte kleur. Ook is de pH vaak veel hoger (en de zuurgraad lager) dan die in een natuurlijke bodem.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er in de praktijk te veel zware metalen en zouten uit het TGG in het grond- en oppervlaktewater terecht kunnen komen. Deze stoffen kunnen het ecosysteem verstoren. Ook blijkt TGG nog schadelijke stoffen te bevatten zoals benzeen. De gevonden concentraties leveren geen gevaar op voor de gezondheid van mensen. Lees meer in het rapport.

Het RIVM heeft op drie plekken in Nederland onderzoek gedaan naar de risico’s als gevolg van het gebruik van thermisch gereinigde grond:

Zeedijk Perkpolder

In Perkpolder (Zeeland) is thermisch gereinigde grond gebruikt als vulmateriaal bij de aanleg van een dijk. Het RIVM heeft onderzocht of er als gevolg van het gebruik van TGG risico’s zijn opgetreden voor mens  en milieu.

Plas van Heenvliet

Bij de Plas van Heenvliet in de provincie Zuid-Holland zijn de zuidoostelijke oevers opgehoogd met thermisch gereinigde grond (TGG). Het RIVM heeft onderzocht of het gebruik van de TGG gevolgen heeft voor de gezondheid en het milieu.

Westdijk in Bunschoten

Westdijk in Bunschoten

RIVM en WEnR hebben de kwaliteit van water en waterbodem beoordeeld in de omgeving van de Westdijk in Bunschoten.