Bij de Plas van Heenvliet in de provincie Zuid-Holland zijn de zuidoostelijke oevers opgehoogd met thermisch gereinigde grond (TGG). In de toekomst worden de plas en de omgeving ingericht als recreatiegebied waar mensen kunnen wandelen, zwemmen en vissen. In opdracht van de DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond) milieudienst Rijnmond heeft het RIVM onderzocht of er stoffen uit de TGG vrijkomen en of er als gevolg hiervan sprake is van gezondheidsrisico’s en risico’s voor het milieu. Ook is er gekeken of verontreinigingen uit de TGG zich hebben verspreid naar het grond- en oppervlaktewater. 

Geen gezondheidsrisico's door TGG

Er blijken inderdaad stoffen uit de TGG in het grondwater terecht te zijn gekomen. Deze stoffen hebben lokaal en in kleine mate effect op planten en dieren in de bodem. De stoffen in het grondwater hebben geen invloed op de gezondheid van mensen omdat er geen direct contact kan optreden.  

Kwaliteit oppervlaktewater

Er zijn ook stoffen aangetroffen in het oppervlaktewater, maar deze zijn niet het gevolg van de TGG. De huidige kwaliteit van het oppervlaktewater heeft wel effecten op planten en dieren die daarin leven. 

Monitoring

Het is niet uit te sluiten dat er in de toekomst vervuilende stoffen uit TGG via de bodem en het grondwater in het oppervlaktewater terechtkomen. Daarom vindt het RIVM het belangrijk om de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater de komende jaren in de gaten te houden.