Bij de Office International des Epizooties (OIE), de Wereldorganisatie voor diergezondheid,  kunnen landen voor een aantal besmettelijke dierziekten de officiële vrijstatus notificeren. De voorwaarden waaronder een land de OIE World Organisation for Animal Health (World Organisation for Animal Health) officiële vrijstatus voor een bepaalde ziekte kan verkrijgen variëren, maar meestal zijn minimaal een effectief surveillancesysteem en meldingsplicht voor de betreffende ziekte vereist.

De gedetailleerde voorwaarden en de dierziektestatus kunnen in de database van de OIE (WAHIS) geraadpleegd worden.

De systematiek van ‘officieel-vrijstatus’ is in eerste instantie ingesteld om de internationale handel in levende dieren en dierlijke (bij)producten te vergemakkelijken. Het kan voorkomen dat er dierziektegevallen zijn geweest, maar dat het land nog de ‘OIE officieel- vrijstatus’ behoudt. Bijvoorbeeld als die gevallen veroorzaakt werden door de invoer van besmette dieren uit een ander land en er geen of beperkt verdere verspreiding heeft plaatsgevonden. 

Hieronder staat de OIE-status voor Nederland in 2019 wat betreft de relevante zoönosen. Voor de actuele OIE-status verwijzen we naar WAHIS, tabkeuze “Info by country/Territory”. 

Aanwezige zoönosen:

 • Aviaire chlamydiose (Chlamydia psittaci)
 • Echinokokkose (Echinococcus multilocularis)
 • Hoog Pathogene Aviaire Influenza (HPAI)*
 • Laag Pathogene Aviaire Influenza (pluimvee) (LPAI laag pathogene aviaire influenza (laag pathogene aviaire influenza))
 • Enzootic abortion/chlamydiose (Chlamydia abortus)
 • Q-koorts (Coxiella burnetii)
 • Trichinellose (wild)***
 • Tularemia (Francisella tularensis)

* gelimiteerd tot één of meer zones.
*** gevonden in wilde dieren (vos, wilde zwijn en wasbeerhond) in voorgaande jaren.

Nooit gerapporteerde zoönosen:

 • Brucellose (Brucella melitensis)
 • Krim-Congo hemorragische koorts
 • Equine encefalomyelitis (westerse)
 • Equine encefalomyelitis (oosterse)
 • Japanse encefalitis
 • Nipah-virus encefalitis
 • Ovine epididymitis (Brucella ovis)
 • Riftdalkoorts
 • Salmonellose (S. Abortusovis)
 • Trypanosomose (o.a. Chagas)
 • Venezolaanse equine encefalomyelitis
 • West Nijlkoorts

Afwezige zoönosen:

 • Antrax/miltvuur (Bacillus anthracis)
 • Bovine spongiforme encefalopathie (BSE Bovine Spongiforme Encephalopathie, de zogenaamde ‘gekkekoeienziekte (Bovine Spongiforme Encephalopathie, de zogenaamde ‘gekkekoeienziekte ))
 • Bovine tuberculose (Mycobacterium bovis)
 • Brucellose (Brucella abortus)
 • Brucellose (Brucella suis) bij varkens en vee
 • Echinokokkose door Echinococcus granulosus
 • Kwade droes (Burkholderia mallei)
 • Leishmaniasis
 • Porcine cysticercose (Taenia solium bij de mens)
 • Rabiës#

# Het voorkomen van vleermuisrabiës (EBLV) heeft geen invloed op de OIE-vrijstatus.