Hier kunt u de links naar pdfPortable Document Format-tabellen aanklikken voor gegevens over de inname van micronutriënten (mineralen en vitamines). Daarbij is na te gaan wanneer en waar de verschillende micronutriënten zijn geconsumeerd. Ook is in te zien welke groepen voedingsmiddelen de belangrijkste bronnen zijn voor de verschillende micronutriënten. Voor de berekening van de micronutriënten is gebruikgemaakt van de NEVO-tabel uit 2001. De resultaten zijn te selecteren voor de totale studiepopulatie, of opgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleiding of BMIBody Mass Index. Alle resultaten zijn gewogen voor sociaaldemografische factoren.